GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Trajnost in krožno gospodarstvo

Trajnost in krožno gospodarstvo

Krožno gospodarstvo je model oziroma način organizacije proizvodnje in potrošnje, ki temelji na delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi in recikliranju obstoječih materialov in izdelkov, kakor dolgo je to mogoče.

Glavni cilj je ohraniti vrednost, materiale in podatke ter zmanjšati odpadke na minimum.

Ta model je bil vključen v več zakonodajnih aktov, ki temeljijo na Pariškem  sporazumu, Evropskem zelenem dogovoru in Akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo.

Trajnostni in krožni projekti imajo potencial za podjetja v vseh sektorjih, vendar morajo deležniki sprejeti poslovne procese, ki temeljijo na standardiziranem jeziku podatkov in interoperabilni mreži za izmenjavo podatkov. Globalni standardi GS1 so najbolj razširjeni standardi v preskrbovalnih verigah in omogočajo učinkovito ustvarjanje digitalnih dvojnikov izdelkov ter spodbujajo globalno interoperabilnost podatkov.

Poleg tega so standardi GS1 dobro uveljavljeni za identifikacijo izdelkov in lokacij ter omogočajo učinkovito merjenje napredka v trajnostnih naložbah podjetij. GS1 je pripravljena prilagajati in okrepiti standarde, ki so potrebni za uspešno trajnostno preobrazbo industrije.

Preberite več
Nazaj na vrh