GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Izobraževanje študentov in dijakov

Izobraževanje študentov in dijakov

Skupaj z izobraževalnimi inštitucijami povezujemo teorijo s prakso in mladim predajamo znanje o globalnem poslovanju.

Visoka procesna učinkovitost v odprti preskrbovalni verigi je postala nujna. Za dosego tega bo potrebno največkrat poleg zanj iz ekonomskega in logističnega področja pravilno uporabiti standarde GS1.

Sprehodite se skozi procese v virtualnem svetu!

Uporaba računalniške simulacije v izobraževalnem procesu dijakom in študentom omogoča, da z interaktivnostjo in interakcijo z okoljem v realnem času pridobi občutek, da se nahaja v specifičnem prostoru, ki ga raziskuje. Uporabnik lahko na tak način dela na realnih primerih v varnem okolju, kar je posebej za logistične procese velika prednost. Zaradi vključenosti in možnosti preigravanja različnih situacij bo pridobljena izkušnja omogočila lažje učenje in boljše pomnenje.


Za uporabo standardov GS1 pri upravljanju z enotami v okolju distribucije in izvajanja sledljivosti je za postopek prevzema v distrbucijski center izdelan pilotni primer v sodelovanju s podjetjem SPAR Slovenija.

Glede možnosti predstavitve primera na VR očalih nas kontaktirajte na  izobrazevanje@gs1si.org .

Priporočila sistema GS1 temeljijo na izkušnjah dobrih praks in so kot kot taka, odlično izhodišče v fazi načrtovanja ali prenove procesov v podjetju. V okolju distribucije je med seboj največkrat potrebno povezati zelo različne sisteme, zato ima uporaba enotnih pravil – standardov pomembno vlogo pri racionalizaciji procesov med udeleženci preskrbovalne verige. Poznavanje pravil mednarodnega sistema GS1 je odlična popotnica, ki dijaku in študentu poveča možnost zaposlitve na danes zelo zahtevnem trgu delovne sile.

Poglejte si letak o programu za izobraževanje GS1 za študente in dijake.

Nazaj na vrh