GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

S pravnim obvestilom GS1 Slovenija seznanja  svoje kolektivne člane in obiskovalce o splošnih informacijah in pogojih uporabe spletišča GS1 Slovenija. Pravno obvestilo je skladno z zakonodajo Republike Slovenije in velja za vse kolektivne člane GS1 Slovenija, vse obiskovalce in vse uporabnike spletne strani, spletnih pasic, posameznih aplikacij in povezanih spletnih strani.

Izraz »spletišče« pomeni skupni izraz za spletno pasico, spletno stran www.gs1si.org in druge povezane spletne strani, ki jih GS1 Slovenija umesti v spletišče.

GS1 Slovenija spoštuje  zasebnost posameznikov in se zavezuje, da bo z osebne podatke, pridobljenimi preko spletišča ravnal skladno z objavljeno Politiko zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

Ker obstajajo v spletišču GS1 Slovenija določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na  GS1 Slovenija, GS1 Slovenija  ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Zaradi preprečitve morebitnega nepooblaščenega dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, GS1 Slovenija uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov. Kljub navedenemu pa GS1 Slovenija  ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Avtorske pravice

Vsebina spletne strani GS1 Slovenija je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je GS1 Slovenija kot upravljavec, in kot taka je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorskopravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi. Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to GS1 Slovenija izrecno privoli v pisni obliki. V kolikor  uporabnik GS1 Slovenija posreduje kakršnokoli gradivo, s tem na GS1 Slovenija  brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva.

GS1 Slovenija si pridržuje pravico do sprememb vsebin spletnih strani.

Pridržki

GS1 Slovenija bo na svojih spletnih straneh zagotavljala točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za morebitno škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. GS1 Slovenija tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na njenih spletnih straneh. GS1 Slovenija ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

GS1 Slovenija ni odgovorna za morebitno občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti GS1 niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

GS1 Slovenija si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino spletnih strani, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. Uporabnik je pri izbiri drugih internetnih strani, na katere se lahko poveže preko spletišča popolnoma samostojen in v celoti odgovoren.

Nazaj na vrh