GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Knjige in druge tiskovine

Knjige in druge tiskovine

Označevanje s številkami ISBN in ISSN

Knjige in serijske publikacije se za prodajo na maloprodajnem mestu označijo s kodnim simbolom EAN-13, osnova za le tega pa je 13-mestna identifikacijska številka iz sistema GS1.

Običajno se za oštevilčenje uporabi ISBN ali ISSN številka, ki je po dogovoru z GS1 organizacijo integrirana v sistem globalne identifikacije izdelkov. 13-mestne ISBN in ISSN številke lahko pod posebnimi pogoji pridobite pri Narodni univerzitetni knjižnici (NUK):

Kadar pridobitev ISBN ali ISSN ni mogoča lahko podobno kot velja za druge maloprodajne izdelke za vse nivoje hierarhije pakiranja uporabite GTIN.

 Pri označevanju nekaterih tiskovin (posebej časopisi in revije) je potreben poseben premislek, saj je treba včasih distributerjem in tiskarjem zagotoviti upravljanje vračil (sortiranje in štetje). To zahteva dodatno številko, ki ni potrebna pri osnovni identifikaciji enote. V takem primeru je mogoča uporaba 2- ali 5-mestnega dodatka v kodnem simbolu EAN.

Na osnovi 13-mestne ISBN ali ISSN številke, podjetjem, ki niso pridobila predpone podjetja GS1, ni dovoljeno kreiranje GTIN-14 za identifikacijo višje hierarhije pakiranja.

Nazaj na vrh