GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Sledljivost hrane in pijače

Sledljivost hrane in pijače

Črtna koda oziroma identifikacija enot je ključnega pomena pri procesih sledljivosti

Sledljivost prehranskih izdelkov je zagotovo ena od najpomembnih področij, kjer pravilna uporaba standardov GS1 pripomore k preprečevanju problemov in zagotavljanju varnosti v preskrbovalnih verigah.

Sledljivost je zmožnost ugotoviti, kje se nahaja posamezna logistična enota in kaj se je z njo dogajalo v celotni preskrbovalni verigi. Zato je za izvajanje sledljivosti treba zagotoviti povezavo med fizičnim tokom dobrin in tokom podatkov, ki se nanašajo na dobrine.

Standard sledljivosti GS1 ali na kratko GTS (Global Traceability Standard) določa poslovna pravila in minimalne zahteve, ki jih je potrebno upoštevati, da se zagotovi sledljivost v poslovnih procesih.

V zloženki z naslovom SLEDITE? Preverite, katere standarde uporabljajte kot pridelovalec, predelovalec, prevoznik, distributer ali prodajalec, da boste zagotovo zagotovili sledljivost.

Dodajmo še, da je tudi v slovenščini na voljo aplikacija Discovery App, ki na zelo pregleden način skozi interaktivni video na primeru jagodne marmelade prikaže sledljivost v vsaki točki preskrbovalne verige!

Razišči pot kozarca marmelade
Nazaj na vrh