GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Gradiva

Gradiva

Učbenik in delovni zvezek Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig zajema vsebine, ki se nanašajo na označevanje prodajnih enot, skladno z obstoječimi zahtevami vseh večjih trgovskih podjetij doma in v tujini.

Učbenik in delovni zvezek z naslovom: Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig - poleg splošnih značilnosti preskrbovalne verige zajemata vsebine, ki se nanašajo na označevanje prodajnih enot in vzpostavitev sistema sledljivosti skladno z obstoječimi zahtevami vseh večjih trgovskih podjetij doma in v tujini.

Učbenik je sestavljen iz treh sklopov:

 • V prvem so predstavljene splošne značilnosti preskrbovalne verige in načini, ki omogočajo vzpostavitev učinkovitega upravljanja.
• V drugem delu so predstavljeni osnovni vidiki sledljivosti na osnovi implementacije pravil Standarda sledljivosti GS1, ki je postala zahteva za širok nabor izdelkov od zdravil, hrane do kozmetike.
•    Tretji del je namenjen predstavitvi sistema standardov GS1 avtomatske identifikacije, brez katerega ni mogoča vzpostavitev sodobne preskrbovalne verige.

V zadnjem delu so podani sklopi, ki dopolnjujejo predstavljene vsebine oziroma omogočajo dodatni vpogled v predstavljene vsebine (pojmovnik, matrika sledljivosti). Dodatno smo pripravili delovni zvezek, ki je vsem na voljo brezplačno.

Učbenik Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig
Učbenik Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig
Cena učbenika (brez DDV)18,10 EUR

  Učbenik je na voljo v tiskani obliki.


Dodatno smo pripravili delovni zvezek, ki je vsem na voljo brezplačno.
Dodatno smo pripravili delovni zvezek, ki je vsem na voljo brezplačno.

Učbenik in delovni zvezek sta najboljše izhodišče za pridobitev certifikata GS1.

Prilagajanje novim zahtevam, predvsem pa zagotovitev visoke učinkovitosti v preskrbovalni verigi, pogosto ni lahka naloga. Pri tem je treba obvladovati celo vrsto dejavnikov. V okolju odprte distribucije je tako med seboj včasih treba povezati zelo različna okolja. Upravljanje takega sistema je lahko precej zapleteno. Pomembno vlogo pri racionalizaciji procesov med udeleženci ima zato uporaba enotnih pravil – standardov. Pomembno je, da so pri enotnih rešitvah v kar največji meri upoštevana pravila dobrih praks. Táko je tudi osnovno vodilo pri razvoju in vzdrževanju sistema standardov GS1.

Nazaj na vrh