GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Panoge

Panoge

Standardi GS1 so prisotni v raznovrstnih gospodarskih panogah in vsaka zase nudi specifike identiikacije, označevanja ali izmenjave podatkov.

Industrije

Standardi GS1 podpirajo dobavne verige, zmanjšujejo stroške in zagotavljajo izjemno učinkovitost v številnih različnih industrijah. Ključne idustrije so maloprodaja, zdravstvo, transport in logistika ter proizvodnja. Vse bolj pa v ospredje prihajajo tudi tehnična industrija.

Nazaj na vrh