GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

EPCIS

Povezovanje sistemov, izmenjava podatkov in vidnost enot v preskrbovalni verigi

Vas dinamika poslovanja sili k vzpostavitvi sistema, ki bo omogočil izmenjavo podatkov o izdelkih in enotah ter njihovem statusu vsak trenutek na poti preko preskrbovalne verige?

Namen EPCIS (angl. Electronic Product Code Information Services) je povezati različne aplikacije in omogočiti izmenjavo podatkov tako znotraj kot med podjetji. Tak ekosistem omogoči vidnost enot (izdelkov, škatel, palet,...), kar omogoča boljše upravljanje in pravočasno izvajanje morebiti potrebnih korekcijskih ukrepov v verigi.

Ključnega pomena za vzpostavitev takega sistema v odprtem okolju je, da se podatki o poslovnih dogodkih (praviloma logističnih transakcijah) beležijo na standardiziran način in da se omogoča dostop do teh podatkov preko standardiziranih vmesnikov.

EPCIS/CBV 2.0 : Pripravljen na revolucijo

EPCIS določa način, kako aplikacije v preskrbovalni verigi zajemajo podatke o poslovnih dogodkih, in si jih tudi medsebojno izmenjujejo.

Evidentiranje poslovnih dogodkov na enoten način je omogočeno z implementacijo CBV (Core Business Vocabulary), ki določa vsebino oziroma standardizirani naziv vsebine posameznega dogodka.

Z vzpostavitvijo modela izmenjave, ki vsebuje tudi izmenjavo podatkov o dogodkih v realnem času se poveča vidnost enot v preskrbovalni verigi. 

EPCIS je odprt standard, ki omogoča zajem in izmenjavo informacij o premikih in statusu izdelkov, logističnih enot in drugih sredstev v preskrbovalni verigi. Skupaj v povezavi s CBV, ki ga dopolnjuje s standardnim slovarjem, zagotavlja, da vsi partnerji obvladujejo podatke o vidnosti v preskrbovalni verigi na enak način.

EPCIS in CBV omogočata, da se za vsak dogodek opredelijo odgovori na vprašanja KAJ, KDAJ, KJE, ZAKAJ in KAKO.

"ZAKAJ" je najzahtevnejši za evidenco, zato je njegova struktura tudi najbolj kompleksna. Tu se določa vrsto poslovnega koraka (na primer "arriving, accepting, collecting, commissioning...), status, namen...

Struktura vseh teh petih (5) ključnih vprašanj je določena z XML ali JSON strukturo, ki jo napolni vsak poslovni dogodek.

Pogosta vprašanja

Za kaj se EPCIS uporablja v praksi?
  • Sledljivost živil (npr. za meso, ribe, sadje in zelenjavo)
  • Upravljanje sredstev (npr. za transportno embalažo za večkratno uporabo)
  • Dokazilo o poreklu (npr. za zdravila)
  • Kuponi (npr. preverjanje kuponov v realnem času)
  • Optimizacija procesov (npr. kot podatkovna osnova za nadzorne plošče)
  • Proti ponarejanju (oblačila, luksuzno blago itd.)
  • Upravljanje odpoklica (npr. za omejitev prizadetih izdelkov)
  • Transport in logistika (sledenje, upravljanje izjem itd.)
  • in veliko več
Kateri so najpomembnejši dokumenti za implementacijo standarda EPCIS?

Standard EPCIS 
Tehnična specifikacija podatkovnega modela in vmesnikov za zbiranje in izmenjavo podatkov o procesnih dogodkih

Core Business Vocabulary Standard
Spremljevalni podatkovni standard za EPCIS, ki med drugim določa standardni besednjak in sintakso vrednosti za opremljanje dogodkov EPCIS

Smernica za izvajanje EPCIS/CBV
Priporočila za realizacijo rešitev, ki temeljijo na EPCIS

Tehnični artefakti
Niz normativnih artefaktov, kot so sheme za sintaktično validacijo dogodkov EPCIS

Ali obstajajo orodja, ki mi lahko pomagajo pri implementaciji?

Da. Poleg vedno večjega števila odprtokodnih orodij, GS1 ponuja naslednja orodja:

UNECE 20 Pretvornik enot
Knjižnica JavaScript za samodejno pretvorbo fizičnih izmerjenih spremenljivk, npr. vrednosti temperature iz Celzija v Fahrenheit

Transformacija EPCIS XLS
XSL Transformation Tool za prevajanje dokumentov EPCIS XML v skladu z EPCIS 1.2 in 2.0

EPCIS/CBV povezani podatkovni model
Besednjak povezanih podatkov, po katerem je mogoče iskati, na vseh poljih in kodnih vrednostih, definiranih v EPCIS in CBV

Kje lahko najdem primere dogodkov EPCIS?

Za orientacijo boste tukaj našli izbor dogodkov EPCIS (v XML in JSON/JSON-LD).

Bo klasično elektronsko izmenjavo podatkov (EDI) nadomestil EPCIS?

Ne. EDI sporočila (npr. naročila, računi in obvestila o odpremi) niso nadomeščena z EPCIS, ampak idealno dopolnjena. Medtem ko so sporočila EDI bolj podobna poslovnim dokumentom, dogodki EPCIS prikazujejo, kaj se dejansko zgodi v resnici.

Nazaj na vrh