GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

Črtna koda EAN

Družina EAN/UPC vsebuje 4 simbologije: EAN-13, EAN-8, UPC-A in UPC-E. V odprtem okolju distribucije ti simboli vedno kodirajo številke GTIN! Najpogosteje se uporablja "klasična EAN koda", EAN-13, ki vsebuje številko GTIN-13. 

Simboli EAN-13 se lahko izdelajo v različnih velikostih:

Velikost Dimenzije Faktor povečave
Nominalna 37 mm x 26 mm 1,00
Minimalna 30 mm x 21 mm 0,80
Maksimalna 75 mm x 52 mm 2,00

*Opomba: podane vrednosti so zaokrožene

Črtna koda mora biti v fazi avtomatske identifikacije jasno razpoznavna tako za operaterja kot za skener. Uporaba majhnih simbolov je še posebej pogojena s kakovostjo postopkov in orodij v fazi oblikovanja in tiska, zato se majhnim velikostim če je le mogoče raje izogibajmo. Pri označevanju enot, ki niso namenjene skeniranju na maloprodajnem mestu pa je potrebno upoštevati vsaj faktor povečave 1,5.

Simboli EAN so predvideni za večsmerno odčitavanje, kar pomeni, da bo skeniranje mogoče pri velikem razponu vpadnih kotov skenirnega žarka. Z rezanjem (zmanjšanje višine) simbola se izgubi sposobnost večsmernega odčitavanja. Rezanje simbola naj bi bil zadnji postopek v primeru, ko za kodni simbol v polni velikosti ni dovolj prostora.

Pri kreiranju simbola moramo biti pozorni tudi na t. i. svetli rob simbola (prostor levo od prve in desno od zadnje črtice). Svetli rob mora biti “prazen”, ker je del simbola! Koristni pripomoček za določitev velikosti svetlega roba je uporaba znaka "večji kot" (>) na desni strani kode in prva številka na levi, ki sta poravnana z robom svetlega roba.

Predlagamo, da pri širini svetlega roba vedno zagotovite še nekaj dodatne rezerve, ki lahko nadomesti razlivanje barve pri tisku!

Nazaj na vrh