GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

Črtna koda EAN

Družina EAN/UPC vsebuje 4 simbologije: EAN-13, EAN-8, UPC-A in UPC-E. V odprtem okolju distribucije ti simboli vedno kodirajo številke GTIN! Najpogosteje se uporablja EAN-13, ki vsebuje številko GTIN-13. 

Prikaz dimenzij EAN-13 pri 100% povečavi.

Črtna koda mora biti v fazi avtomatske identifikacije jasno razpoznavna tako za operaterja kot za skener. Za različno okolje skeniranja so mogoče povečave med 80% (pogojno 75% pri tiskanju nalepk z uporabo termičnega tiskalnika) in 200%. 

Uporaba majhnih simbolov je še posebej pogojena s kakovostjo postopkov in orodij v fazi oblikovanja in tiska, zato se majhnim velikostim če je le mogoče raje izogibajmo. Pri označevanju enot, ki niso namenjene skeniranju na maloprodajnem mestu pa je potrebno uporabiti povečavo vsaj 150%.

Simboli EAN so predvideni za večsmerno odčitavanje, kar pomeni, da bo skeniranje mogoče pri velikem razponu vpadnih kotov skenirnega žarka. Z rezanjem (zmanjšanje višine) simbola se izgubi sposobnost večsmernega odčitavanja. Rezanje simbola naj bi bil zadnji postopek v primeru, ko za kodni simbol v polni velikosti ni dovolj prostora.

Pri kreiranju simbola moramo biti pozorni tudi na t. i. svetli rob simbola (prostor levo od prve in desno od zadnje črtice). Svetli rob mora biti “prazen”, ker je del simbola! Koristni pripomoček za določitev velikosti svetlega roba je uporaba znaka "večji kot" (>) na desni strani kode in prva številka na levi, ki sta poravnana z robom svetlega roba.

Predlagamo, da pri širini svetlega roba vedno zagotovite še nekaj dodatne rezerve, ki lahko nadomesti razlivanje barve pri tisku!

Velikosti modula-x in elementov EAN-13 pri različnih povečavah

Velikosti modula-x in elementov simbolov EAN-13 pri različnih povečavah


Faktor povečave

  Idealna širina modula-x  

Dimenzije [mm]

[%]
[mm]

Širina*

Višina**

0,80

0,26

29,83

18,28

0,85

0,28

31,70

19,42

0,90

0,30

33,56

20,57

0,95

0,31

35,43

21,71

1,00

0,33

37,29

22,85

1,05

0,35

39,15

23,99

1,10

0,36

41,02

25,14

1,15

0,38

42,88

26,28

1,20

0,40

44,75

27,42

1,25

0,41

46,61

28,56

1,30

0,43

48,48

29,71

1,35

0,45

50,34

30,85

1,40

0,46

52,21

31,99

1,45

0,48

54,07

33,13

1,50

0,50

55,94

34,28

1,55

0,51

57,80

35,42

1,60

0,53

59,66

36,56

1,65

0,54

61,53

37,70

1,70

0,56

63,39

38,85

1,75

0,58

65,26

39,99

1,80

0,59

67,12

41,13

1,85

0,61

68,99

42,27

1,90

0,63

70,85

43,42

1,95

0,64

72,72

44,56

2,00

0,66

74,58

45,70

Opomba:

* podana širina vključuje tudi svetli rob (glejte zadnja dva stolpca)

** višina se nanaša samo na črtice nad številkami (skupna višina simbola je večja)

*** pri svetlem robu je priporočljivo vključiti rezervo/razširitev 0,5 mm na vsaki strani

Nazaj na vrh