GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Izmenjava podatkov

Izmenjava podatkov

Standardi za učinkovito izmenjavo informacij

V področje »izmenjava« sodi velik del dejavnosti vsakega sodobnega podjetja. Semkaj štejemo vse aktivnosti od urejanja spletnih strani do elektronskega poslovanja.

Področje elektronskega poslovanja niso samo standardi, ki določajo vsebine posameznih elektronskih sporočil, šifranti, strukture, temveč so tudi priporočila, najboljše prakse in izkušnje, ki se zbirajo pri uporabnikih sistema GS1.

Učinkovita izmenjava je namenjena podpori okolju, v katerem je konkurenčni boj vedno bolj povezan s sposobnostjo kakovostne in standardizirane izmenjave kakršnihkoli podatkov, pa naj bo to za objavo podatkov o izdelkih na spletnih straneh, oddajo elektronskega naročila ali zagotavljanja sledljivosti izdelkov.

To področje je izjemno široko in vključuje tudi usklajevanje matičnih podatkov, nadzor nad vsem, kar spada k matičnim podatkom, na kakšen način jih lahko sinhroniziramo …Nenazadnje, v področje izmenjave spadajo tudi posebni standardi, kot sta EPCIS in GS1 Web Vocabulary.

Standardi za izmenjavo informacij

GS1 EDI

Elektronsko poslovanje in računalniška izmenjava podatkov (RIP) s standardom GS1 EDI (Electronic Data Interchange)

GS1 XML

Standard za standardizirana elektronska sporočila v formatu XML kot so naročilnice, dobavnice, računi, potrdila … 

GS1 EANCOM

GS1 EANCOM vsebuje definicije sporočil za elektronsko izmenjavo poslovnih dokumentov – poslovnih sporočil.

Standardi za izmenjavo podatkov o izdelkih

GS1 GDSN

Globalno omrežje za sinhronizacijo podatkov 

GS1 GDM

Globalni podatkovni model

GS1 GPC

Globalna klasifikacija blagovnih skupin

GS1 Web Vocabulary

Vidnost izdlekov na spletu

GS1 Digital Link

Moč 2D kode se širi na splet

Standard za vidnost

GS1 EPCIS je sistem beleženja vseh transakcij – dogodkov, ki se zgodijo z neko (praviloma transportno) enoto v posameznih fazah preskrbovalne verige. Prednost tega standarda je v tem, da je način beleženja standardiziran za vse partnerje v verigi, ti pa si med seboj po potrebi lahko te podatke tudi izmenjajo, kar je v vse hitrejšem tempu vedno bolj nujno.

Več o EPCIS in vidnosti

Nazaj na vrh