GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

GLN - Globalna lokacijska številka

GLN (Global Location Number) se uporablja za identifikacijo pravnih subjektov, njihove organizacijske strukture in lokacij.

Lokacija je lahko fizični kraj (skladišče, soba za shranjevanje ali celo polica v trgovini). Lahko je pravni subjekt (podjetje), oddelek podjetja (skladišče), ali oddelek v sklopu podjetja (računovodski oddelek podjetja).

Uporaba GLN namesto lastnega notranjega sistema oštevilčenja lokacij pomeni za podjetje prednost, ker zagotavlja standardiziran način za enotno globalno identifikacijo lokacij. To je pomembno v odprtem in mednarodnem okolju poslovanja in predvsem pri e-poslovanju. 

Za kreiranje številke GLN veljajo enaka pravila kot za kreiranje številke GTIN.

Sestavimo jo iz treh delov:

  • predpona podjetja, ki jo podeli GS1 Slovenija
  • referenčna številka lokacije, ki jo določi podjetje
  • kontrolna cifra

Struktura GLN


Primer označevanja:

Podjetje, ki ima 9-mestno predpono GS1 383123456, bo lahko označilo 1.000 oddelkov ali lokacij podjetja:

3831234569998 - sedež podjetja
3831234569981 - proizvodni obrat
3831234569974 - skladišče
3831234569967 - skladišče, nakladalna rampa 1
...
3831234560018 - prodajalna 99
3831234560001 - prodajalna 100

(krepko so označene cifre, ki jih določi podjetje - referenčna številka lokacije)

GLN je v celoti skladen z standardom ISO 6523. Mednarodna koda (ICD) za GLN je ‘0088’.

Nazaj na vrh