GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

Cenik plačljivih publikacij

Cene so brez DDV.

Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig
Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig
Učbenik
Cena18,10 EUR

Učbenik je na voljo v tiskani obliki.


Priporočila GS1 za označevanje in sledljivost alkoholnih pijač
Priporočila GS1 za označevanje in sledljivost alkoholnih pijač
Sledljivost in označevanje maloprodajnih, transportnih in logističnih enot
Člani GS1 Slovenija
36,76 EUR
Ostali53,94 EUR

Brošura je na voljo v elektronski in tiskani obliki.

Priporočila GS1: Sledljivost nepredpakiranega mesa od pulta do računa
Priporočila GS1: Sledljivost nepredpakiranega mesa od pulta do računa
Sledljivost in označevanje maloprodajnih enot
Člani GS1 Slovenija
32,00 EUR
Ostali49,18 EUR

Brošura je na voljo v elektronski in tiskani obliki.

Priporočila GS1 za označevanje in sledljivost sadja in zelenjave - Sledljivost in označevanje transportnih in logističnih enot
Priporočila GS1 za označevanje in sledljivost sadja in zelenjave - Sledljivost in označevanje transportnih in logističnih enot
Člani GS1 Slovenija32,00 EUR
Ostali49,18 EUR

Brošura je na voljo v elektronski in tiskani obliki.

Priporočila GS1 za označevanje in sledljivost rib, ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
Priporočila GS1 za označevanje in sledljivost rib, ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
Člani GS1 Slovenija32,00 EUR
Ostali49,18 EUR

Brošura je na voljo v elektronski in tiskani obliki.

Povratna embalaža - uporaba standardov GS1
Povratna embalaža - uporaba standardov GS1
Člani GS1 Slovenija32,00 EUR
Ostali49,18 EUR

Brošura je na voljo v elektronski obliki.

Publikacije v slovenskem jeziku
Standardi GS1 za elektronsko poslovanje Krovni dokument priporočil za elektronski račun 1.3, April 2014
Primer 0 BMS - elektronski račun (GS1 XML v.3.1) 1.1, Marec 2014
GS1-XML (BMS) Izhodiščni dokument
GS1-XML standard -BMS Dobavnica "Despatch advice" - 2.1 1.2, 18.02.2006
GS1- XML (BMS) Naročilnica BMS naročillo 2.4 1.2, Julij 2008
BMS Potrdilo naročila Order response 2.4 1.3, Julij 2008
GS1-XML standard BMS - "Party" Sporočilo za pošiljanje podatkov o poslovnem partnerju
BMS - Podatki o partnerju -PartyInfo Od naročila do računa
CashEDI Uspešnost, varnost in preglednost transakcij z gotovino
Enostavno do uporabe črtnih kod Vodnik za člane GS1 Slovenija
Globalni katalog GDSN Z globalnim e-katalogom GDSN do uspešnejšega poslovanja dobaviteljev
Globalne lokacijske številke (GLN) Ključni pripomoček za povečanje učinkovitosti preskrbovalnih verig
Standardi GS1 v preskrbovalni verigi v zdravstvu Prikaz področja in načina uporabe standardov GS1 za zagotavljanje sledljivosti, varnosti in učinkovitosti v zdravstvu
Interoperabilnost v digitalnem gospodarstvu Spoznajte, kako vam lahko standardi GS1 pomagajo do večje učinkovitosti, v boju proti ponaredkom in še več.
Kaj je GS1? Organizacija GS1 oblikuje in upravlja globalni sistem standardov preskrbovalne verige
Označevanje maloprodajnih izdelkov Povzetek navodil za oštevilčenje in označitev izdelkov, ki so namenjeni identifikaciji na POS
Označevanje škatel in palet z atributivnimi podatki po sistemu GS1 V priporočilih je podan povzetek za označitev enot za katere je potrebno poleg identifikacijskega ključa v okolju distribucije zajeti dodatne podatke (npr. serija/LOT in datumi)
Pravila o dodeljevanju številk GTIN v zdravstvu
Priporočila za harmonizacijo logističnih procesov Priporočila za izmenjavo podatkov in informacij med udeleženci in izvajalci logističnih storitev v preskrbovalni verigi
"R"evolucija za vašo prodajo Simbologija GS1 DataBar za označevanje majhnih izdelkov
Sinhroniziranje podatkov Omrežje za globalno podatkovno sinhronizacijo podatkov - GDSN
Standardi GS1 za logistiko gotovine Osnovni, uporabniku prijazen, dokument o standardih GS1.
Vrednosti in koristi sistema standardov GS1 Standardi GS1 zagotavljajo okvir, ki omogoča izdelkom, storitvam in informacijam o njih, da se učinkovito in varno gibljejo
GLN - lokacijska številka GLN se uporablja za identifkacijo pravnih subjektov, njihove organizacijske strukture in lokacij
Standardi GS1: logična izbira za logistiko
Primer dobavnice EANCOM 1
EPCIS/CBV 2.0; Pripravljen na revolucijo vidnosti preskrbovalne verige
Tehnologija samodejne identifkacije - AIT v ( nemških oboroženih silah)
Recommendations for cash logistics Identification and electronic messages 1.1, March 2020
Smernice uvajanja standardov GS1 za izvajalce zdravstvenih storitev
Identifikacija komponent indelov v železniški industriji –aplikativni standard Identifikacija komponent indelov v železniški industriji –aplikativni standard Pravila uporabe ključev in atributov GS1 za identifikacijo in označevanje komponent in delov v železniški industrijiVerzija1.1, Finalna, potrjena septembra 2018
Priporočila GS1 za logistiko gotovine Identifikacija in elektronska sporočila
Proces DVIG Scenarij B (Banka Slovenije -Poslovna banka) 1.2, Januar 2021
Proces DVIG Scenarij D (Poslovna banka -komitent) 1.2, September 2019
Proces POLOG Scenarij A (Banka Slovenije -Poslovna banka) 1.2, Januar 2021
Proces POLOG Scenarij C (Poslovna banka -Komitent) 1.2, September 2019
Priporočila GS1 za logistiko gotovine Scenariji1.2, September 2019
GS1XML 3.3 Navodila za transport in odgovor2.3, Januar 2021
Sporočila GS1 XML -skupne definicije Logistika gotovine1.3, Januar 2021
Cash Logistics - migration Migration from GS1 XML 2 to version 3.*1.0, September 2018
Od naročila do računa 2013
Elektronsko poslovanje Od naročila do računa (GS1 XML v.3.1) 1.3, Januar 2014
Predlog označevanja varnostnih vrečk, Logistika gotovine Verzija 1.0., Osnutek, Februar 2020
Prednosti uporabe GLN
Dobavnica EANCOM GS1 EDI
Standard upravljanja GTIN
Standard sledljivosti GS1
Testiranje 2D kod na logistični etiketi GS1 Uporaba simbologije GS1 DataMatrix, Verzija 1.0, Potrjeno, februar 2023
Uporabniški priročnik GS1 Osnovni, uporabniku prijazen, dokument o standardih GS1.
Barve in velikosti EAN-13 Zloženka z osnovnimi napotki za oblikovanje in umestitev črtne kode na maloprodajne izdelke
Logistična nalepka Zloženka o zgradbi in pravilnem oblikovanju nalepk in črtnih kod za logistične enote
Merjenje izdelkov Zloženka z osnovnimi pravili za merjenje maloprodajnih izdelkov, pakiranj in logističnih enot
Sledite? Preverite, katere standarde uporabljajte kot pridelovalec, predelovalec, prevoznik, distributer ali prodajalec, da boste zagotovili sledljivost.
Zaupanje se začne s sledljivostjo Kje vse lahko uporabimo standarde GS1 v zagotavljanju sledljivosti, in sicer od začetka preskrbovalne verige – torej od proizvajalcev oziroma dobaviteljev do končnih potrošnikov oziroma pacientov.
Pravila dodeljevanja GTIN
Standardi in rešitve za večkanalno trgovino Zloženka o izzivih digitalne trgovine
Verifikacija črtne kode Z verifikacijo preprečimo nastanek stroškov zaradi neberljivih črtnih kod
Publikacije v angleškem jeziku
GS1 Newcomers to AS2 Dokument za pomoč pri implementaciji AS2 protokola za potrebe elektronskega poslovanja
GS1 UK Solutions: Asset tracking and management Zakaj uporabiti GS1 standarde pri sledenju sredstev
Beef Traceability Case Study (Ireland) Nekoliko starejši dokument o reševanju sledljivosti mesa na Irskem
Perfektes GespannIntegration des GS1 Transportetiketts mit der elektronischen Liefernachricht DESADV
GS1 AIDC Implementation Guide for Fresh Foods Sold at Point-of-Sale
Make your supply chain more efficient by using GS1 Global Standards
Global Traceability Standard Angleška brošura o standardu sledljivosti
/Publikacije/angleske/gs1-application-identifiers.pdf
GS1 in Europe Logistic Label Pravila za enolično označevanje logističnih enot v preskrbo verigah
GS1 General Specifications Splošne specifikacije - krovni dokument za avtomatsko identifikacijo po sistemu GS1.
Global Meat and Poultry Guideline Priporočila za sledljivost perutnine
GS1 Global Traceability Standard
Global Returnable Asset Identifier (GRAI)
Global Shipment Identification Number (GsIN)
GS1 Logistics Label GS1 Guideline Navodila za enolično označevanje logističnih enot v preskrbo verigah
GS1 Logistics Interoperability Model Application Standard Version 1.1 Interoperabilni logistični model (Model povezovanja vseh členov v logističnih procesih)
RTI (Pallet Tagging)Guideline
Standard International Logistic Label - STILL Standardna mednarodna logistična nalepka-STILL
GS1 Transport & Logistics and Customs Reference Book - 2014/15 Primeri dobrih praks s standardi GS1 v transportu, logistiki in carini
Identification of Componentsand Parts in the Rail Industry - Application Standard
An Introduction to the Global Service Relation Number (GSRN) GSRN prikazuje globalno enolično označevanje storitvenih razmerij med udeleženci preskrbovalne verige (sprejem pacienta, kartice zvestobe,…)
Invalid pairs of AI Neveljavne kombinacije aplikacijskih identifikatorjev
/Publikacije/angleske/mandatory-association-of-ai.pdf
GS1 UK Solution: Order-to-cash Rešitev GS1 Velika Britanija: EDI od naročila do plačila
Seafood Traceability - A Practical Guide Sledljivost morskih sadežev
Receiving Advice - technical specifications
Traceability Case Study (Rasting Westfleisch Germany) Primer uporabe standarda GS1 za sledljivost mesa v Nemčiji.
Traceability brochure Splošno o sledljivosti
What is GS1? Organizacija GS1 oblikuje in upravlja globalni sistem standardov preskrbovalne verige
Nazaj na vrh