GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Banke

Banke

Posebnosti kreditnih institucij in logistika gotovine

GS1 Slovenija sodeluje z Banko Slovenije in drugimi komercialnimi bankami na področju logistike gotovine, kar je velik mednarodni projekt, ki ga koordinira Evropska centralna banka (ECB).

Članstvo komercialnih bank v sistemu GS1 odreja posebni cenik, ki je drugačen od cenika drugih podjetij, ker je način delovanja bank tudi zelo različen od poslovanja drugih poslovnih subjektov.

Pomembno je, da se s poslovanjem bank logistiko gotovine ter elektronsko poslovanje med podjetji na nek način zaokroži. Banke so bile vedno izven sistema elektronske izmenjave podatkov s podjetji, s sistemom standardov GS1 in projektom logistika gotovine pa se ta povezava vzpostavlja, kar je v splošno korist vseh deležnikov.


GS1 Slovenija je pripravljena koordinirati skupine izvajalcev, ki pri bankah integrirajo sisteme za transport gotovine, vendar mora taka skupina zaživeti v duhu skupnega interesa Banke Slovenije, komercialnih bank, spoštovanja standardov GS1 in sodelovanja izvajalcev.

Logistika gotovine - CashEDI

Transport gotovine je v veliki večini enak transportu kateregakoli blaga v nam bolj znanih preskrbovalnih verigah. Do transporta gotovine pride na primer takrat, ko poslovna banka prevzema ali vrača gotovino v trezor nacionalne banke.

V procesu imamo naročilo, pripravo, transport in prevzem. Centralna banka vsake države ima nadzor nad količino gotovine v državi in med drugim tudi podeljuje pravico do razpolaganja z določeno količino gotovine posameznim poslovnim bankam. Če v poslovni banki zmanjkuje gotovine, jo banka naroči pri centralni banki. In seveda obratno: kadar smo priča velikemu dotoku gotovine, ki presega dovoljeno količino v poslovni banki, je višek potrebno vrniti centralni banki. To pomeni, da gotovina stalno potuje med poslovnimi bankami in centralno banko.

Pomembno je, da transakcije gotovine nikakor ne potujejo samo med bankami, ampak tudi med poslovnimi bankami in gospodarskimi subjekti. Na primer, v trgovskih centrih se vsak dan zbira večja količina gotovine, ki jo morajo seveda odpeljati v banko. To pomeni, da banki napovedo količino, obliko »blaga«, točko in uro dostave, kar je zelo podobno kot pri poslovanju z »običajnim« blagom.

S tem sistemom in v skladu s svojim poslanstvom je pomembna tudi vloga nacionalne banke. Banka Slovenije  je tu dobro odigrala svojo vlogo in se vključila v mednarodni sistem CashEDI in s tem omogočila vključevanje v sistem tudi poslovnim bankam ter zagotovila sodoben, hiter in zanesljiv nadzor nad kroženjem gotovine.

Nazaj na vrh