GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Označevanje medicinskih pripomočkov

Označevanje medicinskih pripomočkov

Sistem UDI

7. junija 2019 je Evropska komisija (EK) organizacijo GS1 imenovala za izdajateljico edinstvenih oznak, skladno s sistemom UDI.

Podobno kot zdravila je vse bolj regulirano tudi področje medicinskih pripomočkov s sistemom edinstvene identifikacije UDI (Unique Device Identification). Proizvajalci oziroma lastniki blagovnih znamk ali tehničnih specifikacij medicinskih pripomočkov so zavezani k označevanju le-teh.

V Evropskem parlamentu sta bili 5. aprila 2017 sprejeti Uredba (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih in Uredba (EU) 2017/746 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih, ki zahtevata obvezno uporabo sistema UDI. Države članice EU morajo zahteve implementirati v treh letih po objavi v uradnem listu EU. Regulativa EU za medicinske pripomočke je podobna ameriški FDA, za razliko pa EU zahteva označevanje modelov oz. Basic UDI-DI.

Uredba MDR Uredba IVDR
Sistem UDI

Označujete medicinske pripomočke za prodajo na ameriškem trgu?

Ameriška Agencija za hrano in zdravila (ang. U.S Food and Drug Administration– FDA ) je globalno organizacijo GS1 akreditirala, kot eno izmed agencij za izdajo UDI.

V tej vlogi mora organizacija GS1 po zakonu ameriški FDA prijaviti podjetja (ali njihove povezane družbe), ki uporabljajo številke GS1 za identifikacijo medicinskih pripomočkov in, ki jih tržijo na ameriškem trgu pod svojo blagovno znamko. Podjetje, ki je kolektivni član GS1 Slovenija in uporablja številke GS1 za identifikacijo medicinskih pripomočkov za trženje na ameriškem trgu, mora zato v lastnem poslovnem interesu natančno spoštovati Pravila in pogoje uporabe ter vse članske obveznosti, kot so zapisane v Statutu zavoda.

Pravila in pogoji uporabe številk GS1 v skladu s predpisi FDA
Označujete medicinske pripomočke za prodajo na ameriškem trgu?
Nazaj na vrh