GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

GS1 GDSN

 Katalog podatkov o izdelkih

Globalno omrežje za sinhronizacijo podatkov GS1 (GS1 GDSN) je največje svetovno omrežje podatkov o izdelkih.

Omrežje GS1 GDSN omogoča vsem podjetjem na vseh trgih, da si brez težav izmenjujejo kakovostne podatke o izdelkih. Ker podjetja vseh velikosti potrebujejo isto stvar - pravočasne in zanesljive informacije o izdelkih - kar je v korist potrošnikom in bolnikom.

Objavi enkrat in razpošlji vsakomur, naroči enkrat in sprejmi od vsakogar!

Globalno omrežje GS1 GDSN omogoča vsem poslovnim partnerjem v preskrbovalni verigi sinhronizacijo matičnih podatkov o izdelkih in pakiranjih prek ene točke v mreži certificiranih e-katalogov. Vsem partnerjem zagotavlja dostop do enakih in točnih podatkov, kar zmanjšuje operativne stroške poslovanja. Sinhronizacija podatkov omogoča izmenjavo točnih, ažurnih in strukturiranih matičnih podatkovo izdelkih in pakiranjih med vsemi partnerji preskrbovalne verige. Kakršnakoli sprememba podatka v bazi enega podjetja je avtomatsko in takoj, „v trenutku“ nastanka novega podatka ali sprememb obstoječega, vidna vsem udeležencem preskrbovalne verige. Prednosti sinhronizacije za dobavitelje in trgovce


V GDSN so matični podatki povezani z identifikacijskimi ključi GS1, preverjeni in validirani. Dobavitelj mora matične podatke o izdelku in/ali pakiranju nato samo še objaviti  in vsi partnerji v preskrbovalni verigi vključno s potrošniki bodo nato dostopali do istih, pravih podatkov.

 • Boljše upravljanje blagovnih skupin in promocija

 • Lažje upravljanje s podatki

 • Pretočnejša logistika

 • Učinkovitejše delo zaposlenih

 • Boljši poslovni izid zaradi kakovostnih podatkov

Več o standardu GS1 GDSN

Želite vstopiti v svet globalne sinhronizacije podatkov?

Potem je sedaj pravi trenutek, da se prek GS1 Slovenija včlanite v globalni e-katalog GS1 GDSN Atrify® , ki v svetu obvladuje preko 80% svetovne sinhronizacije podatkov. Kontaktirajte nas!
Prednosti sinhronizacije za dobavitelje in trgovce

Boljše upravljanje blagovnih skupin in promocija
 • Skrajšanje časa uvedbe novega izdelka na trg.
 • Lažje spreminjanje in dodajanje podatkov o izdelkih.
 • Boljša preglednost in načrtovanje zalog.
 • Skrajšanje dobavnega časa.
 • Optimalna vidnost in uveljavitev izdelkov.
 • Preprostejše in kakovostnejše poročanje o skupinah izdelkov.

Čas vstopa novega izdelka na polico je krajši v povprečju za dva do šest tednov.

Kako deluje GDSN
Lažje upravljanje s podatki
 • Uporaba mednarodnih standardiziranih in nacionalno dogovorjenih podatkov za opis izdelkov (večja kakovost matičnih podatkov v bazi dobavitelja). Podatki so standardizirani, natančni, popolni, dosledni, časovno opredeljeni.
 • Vpis usklajenih podatkov enkrat za vse partnerje (prihranek časa pri ažuriranju).
 • Optimalna usklajenost podatkov po vsej preskrbovalni verigi.
 • Manj nesporazumov pri poslovanju s trgovci: manj sporov/napak pri naročanju, dobavi, prevzemu in računih, natančnejši obračuni, manj odprtih terjatev, manj reklamacij, manj odpisov.
 • Manj razčiščevanja med partnerji o vsebini podatkov ob njihovem zajemu in uporabi.


Upravljanje podatkov o naročilih in izdelkih je boljše za 67%.
Čas za usklajevanje računov je krajši od 5% do 10%.
Manj težav je z računi, ker jih je sedaj kar 30% napačnih zaradi slabih matičnih podatkov.
Za interpretacijo podatkov pri prodajnem osebju je potrebnega za 5% manj časa.
Težave v zvezi s podatki o izdelkih v prodajnih procesih so manjše v povprečju za 25% do 55%.
Izboljša se kakovost podatkov, saj je sedaj 80% podatkov nekonsistentnih.
Čas obdelave naročila se skrajša z 10 do 30 minut na 4 do 5 minut.

Pretočnejša logistika
 • Natančnejše komisioniranje.
 • Večji odstotek brezhibno izpolnjenih naročil.
 • Učinkovito dimenzioniranje naročil zaradi točnih tež in mer in zato boljši
 • izkoristek transportnega in poličnega prostora.
 • Lažje sledenje naročilom in izdelkom v skladu z zakonsko regulativo.
 • Manj izrednih naročil.
 • Manj vračanja pošiljk.


Stroški logistike so manjši za 1 odstotno točko.
Nerazpoložljivost izdelka (Out of Stock) se zmanjša z 8 % na 3 %.
Napačna naročila se zmanjšajo s 3,6 % na 0,78 %.

Učinkovitejše delo zaposlenih

Manjši obseg upravljanja s podatki omogoča prodajnemu, nabavnemu in promocijskemu osebju, da več pozornosti in časa nameni spodbujanju povpraševanja in povečanju obsega poslovanja.


Matične podatke o izdelkih zajamemo, obdelamo in objavimo enkratprejmejo jih vsi partnerji.
Zajete podatke prek globalnega e-kataloga GDSN lahko tudi izvozimo in uporabimo za nadaljnjo obdelavo.
Podatki o novih izdelkih in spremembe že zajetih podatkov so vidni v trenutku nastanka.

Boljši poslovni izid
 • Z globalno sinhronizacijo podatkov dosežemo hitrejše, učinkovitejše in natančnejše izvajanje poslovnih procesov in s tem uspešnejše poslovanje.
 • Če imamo kakovostne podatke, ki so od izvora do ponora enaki, se zmanjšajo aktivnosti, ki so potrebne za usklajevanje teh podatkov.
 • Kakovostni matični podatki o izdelku so ključ do zadovoljnih kupcev in povečanja prodaje.


Študije (v angleškem jeziku) v Angliji, Avstraliji in Indiji, ki proučujejo kakovost in usklajenost podatkov med partnerji preskrbovalne verige kažejo, da so matični podatki o izdelkih v več kot 80 % primerov nekakovostni in neusklajeni.

Vrednost za potrošnike in paciente

Lastniki blagovnih znamk morajo slediti zahtevam potrošnikov in pacientov po več in bolj kakovostnih podatkih o izdelkih. Globalno omrežje sinhronizacije podatkov (GDSN) omogoča lažje deljenje natančnih in preglednih informacij o izdelkih kot kadarkoli prej.

Nazaj na vrh