GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

SSCC - Zaporedna koda zabojnika

SSCC (Serial Shipment Container Code) se uporablja za identifikacijo enot v okolju logistike

SSCC (Serial Shipment Container Code) se uporablja za identifikacijo enot v okolju logistike in omogoča, da je vsaka posamezna logistična enota enolično označena. To prinaša prednosti pri sledenju, naročanju, dostavi in avtomatskem prevzemanju blaga.

SSCC je negovoreča identifikacijska številka in se uporabi kot kazalec k podrobnim podatkom o vsebini logistične enote. Te podatke lahko partnerji v preskrbovalni verigi izmenjujejo v obliki elektronskih sporočil sistema RIP, hkrati pa morajo pri bra­nju kode SSCC zagotoviti dostop do teh podatkov. Ker ta dva pogoja nista vedno izpolnjena, je pri označitvi logistične enote s številko SSCC koristno dodati še druge podatke, ki enoto opisujejo (na primer GTIN pakiranja na paleti in količino, številko serije, rok uporabnosti).

SSCC generator

Nazaj na vrh