GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Članstvo v GS1 Slovenija

Članstvo v GS1 Slovenija

Kolektivni član GS1 Slovenija lahko postane vsaka pravna ali fizična oseba z registrirano dejavnostjo, ki želi uporabljati sistem GS1 za identifikacijo, zajem in elektronsko izmenjavo podatkov.

Nazaj na vrh