GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Označevanje škatel in palet

Označevanje škatel in palet

Enolična identifikacija zahteva, da vsaka standardna enota dobi svoj lasten GTIN. To velja tudi za škatle in druga skupinska pakiranja. Palete so glede dodelitve GTIN največkrat izvzete, je pa povsem običajno, da se označujejo z SSCC.

Vsaka standardna enota dobi svoj lasten GTIN

Kadar gre za preproste izdelke zadostuje na nivoju škatle označitev samo z GTIN. V tem primeru je mogoča uporaba predtiskanih kodnih simbolov EAN-13 ali ITF-14. Pozor: Priporočena velikost EAN-13: vsaj 150%.

Identifikacija s številko GTIN

Za potrebe sledljivosti in upravljanja atributivnih podatkov je potreba uporabe simbolov GS1-128

Pri izdelkih, ki imajo krajši rok uporabe bo potrebno največkrat v kodni simbol dodati podatek o datumu uporabnosti, za sledljivost na splošno pa je običajna zahteva zapis LOT-a. V takem primeru bo treba poseči po simbolu GS1-128.


Označevanje z GS1-128
Za palete se največkrat uporablja označitev z SSCC, ki omogoča razločevanje vsake posamezne enote

Podobno velja za palete, saj ne glede na to ali ima paleta kot standardna enota dodeljen GTIN se praviloma označi z SSCC številko. Kodirani podatki, ki se spreminjajo zahtevajo izdelavo nalepk s črtno kodo na mestu pakiranja.

V sodelovanju z največjimi trgovskimi verigami pri nas smo v GS1 Slovenija pripravili priporočila za označevanje:  OZNAČEVANJE ŠKATEL IN PALET Z ATRIBUTIVNIMI PODATKI PO SISTEMU GS1.

Nazaj na vrh