GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Identifikacija s številkami GS1

Identifikacija s številkami GS1

Standardi za identifikacijo izdelkov, lokacij in mnogo drugega

Globalna enolična identifikacija prodajnih enot, storitev, lokacij, transportnih enot, vračljive embalaže, dokumentov,..., je osnova sistema standardov GS1.

V sistemu GS1 je razlikovanje enot zagotovljeno z identifikacijskimi ključi GS1 in dodatnimi atributivnimi podatki. Oboji se zapisujejo v obliki Aplikacijskih identifikatorjev GS1. Njihova uporaba omogoča vzpostavitev učinkovite in cenovno ugodne preskrbovalne verige od proizvajalca do potrošnika.  

Identifikacijski ključi GS1 omogočajo podjetjem učinkovit dostop do informacij o izdelkih v njihovih dobavnih verigah in izmenjavo teh informacij s trgovinskimi partnerji. Ključi ID omogočajo organizacijam, da dodelijo standardne identifikatorje izdelkom, dokumentom, fizičnim lokacijam in drugim.

Ker so identifikacijski ključi GS1 globalno edinstveni, si jih lahko organizacije med seboj izmenjujejo, kar povečuje preglednost dobavne verige za trgovinske partnerje.

Za izdelavo identifikacijskega ključa GS1 mora vaša organizacija postati članica organizacije GS1 in pridobiti predpono podjetja GS1. To bo osnova za številke GS1, iz katerih lahko pripravite 2D ali črtne kode.

Identifikacijski ključi GS1

Najbolj pogosto uporabljeni identifikacijski ključi so:

Naziv

Kaj identificira?

GTIN

Globalna trgovinska številka izdelka
(Global Trade Item Number)

prodajne enote (izdelke, storitve)

GLN

Globalna lokacijska številka
(Global Location Number)

lokacije in pravne subjekte
(podjetje, skladišča, oddelke v podjetjih)

SSCC

Zaporedna koda zabojnika
(Serial Shipment Container Code)

posamezne logistične enote
(škatle, zaboje, palete)


Drugi identifikacijski ključi GS1

Sprememba izdelka

V življenjskem ciklu izdelkov lahko prihaja do manjših in večjih sprememb. Ker spremembe lahko vplivajo na vse udeležence v preskrbovalni verigi, si boste s Standardom upravljanja GTIN lahko pomagali pri odločitvi, v katerih primerih spremembe izdelka je potrebno dodeliti nov GTIN.

Nazaj na vrh