GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Digitalni potni list izdelka je digitalna predstavitev fizičnega izdelka, ki prikazuje informacije o izdelku skozi njegov celotni življenjski cikel. Je pomembno orodje za krožno gospodarstvo, saj podjetjem omogoča preverjanje, upravljanje in izboljšanje t

Digitalni potni list izdelka

Globalna povezljivost z edinstveno identiteto izdelka 

Nova uredba EU

Evropska komisija je 30. marca 2022 objavila predlog nove Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke in razveljavitvi Direktive 2009/125/ES. Predlog nove uredbe je nastal v okviru Zelenega dogovora EU, katerega glavni cilj je postati prva podnebno nevtralna regija do leta 2050.

Predlog uredbe vključuje evropski digitalni potni list za izdelke, nov koncept, ki se na več delih uredbe sklicuje na uporabo globalnih in odprtih standardov. Uredba navaja, da je digitalni potni list izdelka niz podatkov o izdelku, ki jih zahteva regulativa, in je vsem dostopen elektronsko preko nosilca podatkov (črte ali 2D kode na izdelku).

Digitalni potni list bo zahtevan na vseh izdelkih, vključno s komponentami in polproizvodi, ki so proizvedeni v EU ali dani na trg EU. Zaenkrat so izvzeta le živila, krma in medicinski izdelki.

Namen digitalnega potnega lista izdelka je pospešiti krožno gospodarstvo tako, da bodo vsi podatki o izdelku (sestava izdelka, navodila za recikliranje, zgodovina uporabe itd.) postali dostopni pravim osebam, s tem pa omogočili uporabniku vse informacije za ponovno uporabo in pravilno reciklažo izdelkov. Ključen cilj uredbe je zmanjšati negativen vpliv življenjskega cikla izdelka na okolje in povečati povpraševanje po trajnostnih izdelkih.

Uredba določa nove dolžnosti in pravice za: proizvajalce, uvoznike in distributerje, trgovce, serviserje, pridelovalce, predelovalce, strokovnjake za vzdrževanje, stranke, končne uporabnike, potrošnike, nacionalne organe, organizacije javnega interesa, Evropsko komisijo ali katero koli organizacijo, ki deluje v njihovem imenu.

Več o EU digitalnem potnem listu izdelka

Ideja o potem listu izdelka ni nova, je pa novo to, da bo potni list izdelka v Evropski uniji urejen z zakonodajo. Evropska komisija je 30. marca 2022 objavila predlog nove Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke in razveljavitvi Direktive 2009/125/ES.

Po novi uredbi bo moral novi potni list izdelka:

  • zagotoviti, da lahko akterji vzdolž vrednostne verige, vključno s potrošniki, gospodarskimi subjekti in pristojnimi nacionalnimi organi, dostopajo do informacij o izdelkih, ki so zanje pomembne;
  • izboljšati sledljivost izdelkov v vrednostni verigi;
  • olajšati preverjanje skladnosti izdelka s strani pristojnih nacionalnih organov;

Potni listi izdelkov morajo biti popolnoma interoperabilni z drugimi potnimi listi izdelkov iz vseh sektorjev, vključno v zvezi s tehničnimi, semantičnimi in organizacijskimi vidiki interoperabilnosti, komunikacije od konca do konca in prenosa podatkov. Potni list izdelka je ključno sredstvo za zagotavljanje interoperabilnosti, a tudi nujen element za dajanje izdelkov na trg EU v okviru postopka ugotavljanja skladnosti.

Poleg tega uredba pojasnjuje, da morajo imeti potrošniki, gospodarski subjekti in drugi ustrezni akterji prost dostop do potnega lista izdelka na podlagi svojih pravic do dostopa.

Digitalni potni list izdelka je digitalna predstavitev fizičnega izdelka, ki prikazuje informacije o izdelku skozi njegov celotni življenjski cikel. Je pomembno orodje za krožno gospodarstvo, saj podjetjem omogoča preverjanje, upravljanje in izboljšanje t
Digitalni potni list izdelka je digitalna predstavitev fizičnega izdelka, ki prikazuje informacije o izdelku skozi njegov celotni življenjski cikel.

Za boljšo oceno poslovnih posledic, povezanih z uvedbo digitalnega potnega lista izdelkov, je Deloitte razvil študijo, ki prikazuje tri različne scenarije na podlagi analize stroškov in koristi.

Kot je potrdila Deloitte-ova študija ima uporaba že obstoječih odprtih in globalnih standardov v preskrbovalnih verigah, kot temelj za implementacijo digitalnega potnega lista, pomembne prednosti pred zaprtimi sistemi in zaprtimi standardi, saj so uporabnikom po svetu že dobro poznani, strošek za njihovo implementacijo pa je, v primerjavi z zaprtimi standardi, minimalen.

Študija namreč ocenjuje, da bi stroški implementacije za omogočanje digitalnega potnega lista izdelkov v Evropi dosegli do 0,1 % BDP EU, če odprti mednarodni standardi ne bi bili vključeni v podatkovno arhitekturo.

Celotna študija je dostopna tukaj.

Nazaj na vrh