GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

Identifikacijski ključi GS1

Poleg osnovnih identifikacijskih ključev (GTIN, GLN, SSCC) v sistemu GS1 obstaja še vrsta drugih ključev, ki so prilagojeni specifičnim področjem uporabe. Podrobnejša struktura posameznega ključa je podana v Splošnih specifikacijah GS1 (GS1 General Specifications).

Predpone organizacije GS1 temeljijo na predponah GS1, katerih seznam najdete na spletni strani globalne organizacije GS1. Podjetja, ki uporabljajo standarde GS1, lahko izdelke proizvajajo kjer koli na svetu, zatp predpone GS1 ne identificirajo države izvora za določen izdelek.

GSRN – Globalna številka storitvenega razmerja

GSRN (Global Service Relation Number) je identifikacijski ključ GS1, ki se uporablja za identifikacijo storitvenega razmerja med podjetjem in stranko, kot so klubsko članstvo, programi lojalnosti, identifikacija pacientov v bolnišnici, izvajalcev zdravstvenih storitev (zdravniki in drugo medicinsko osebje), ...

Kadar potrebujemo identificirati poslovno razmerje, kot je pogodba s stranko in podatke o storitvah s posameznimi strankami, zavarovalne police, člane knjižnice... se uporablja GSRN.

GSRN se uporablja tudi za označevanje električnih generatorjev za sledljivost izvora električne energije, za označevanje električnih števcev, merilnih in odjemnih mest za plinske števce in še marsikje.

Številka je dolga 18 mest, začne se s predpono (licenco) podjetja, na koncu pa je tudi kontrolna številka.

 

GRAI – Globalni identifikator vračljivega sredstva

GRAI (Global Returnable Asset Identifier) je eden od identifikacijskih ključev GS1 za identifikacijo vračljivih sredstev. GRAI se lahko preprosto uporabi za identifikacijo sredstev in sledenje, ali pa je lahko del sistema za izposojo ali najem, kjer sodelujeta dve podjetji ali več, saj omogoča podjetjem, da odčitajo sredstva za iznos iz poslovanja ali vnos vanj.

GRAI uporabljamo za identifikacijo vračljive embalaže. Tipični primer so zaboji, sodi, košare, kovčki... 

Uporaben je povsod tam, kjer moramo slediti embalaži, ki potuje tudi izven podjetja predvsem zato, da se ve, kje je kakšen kos embalaže.
 

Primer zapisa GRAI v simbologiji GS1-128, kjer uporabljamo AI 8003:

Za serijski del identifikatorja GRAI lahko uporabljamo alfanumerične znake, vendar je priporočljivo, da se vedno uporablja samo cifre, ker s tem skrajšamo zapis kode. 

GIAI – Globalni identifikator individualnega sredstva

GIAI (Global Individual Asset Identifier) se uporablja v podjetju za identifikacijo osnovnih sredstev vsake vrednosti, ki jih je treba identificirati posamično, kot so računalniki, klopi, vozila ali sestavni deli. Če ima podjetje edinstveni identifikator za svoja sredstva, mu to omogoča, da jih identificira, sledi in upravlja z njimi ves čas njihove uporabe. Ta številka zagotavlja hiter način iskanja sredstev v podatkovni zbirki, tako se njihova uporaba, lokacija ali stanje lahko beležijo, na primer za uskladitev zaloge, za posodobitev evidenc vzdrževanja, za registracijo nadgradnje računalniškega programa ali za dodelitev sredstva uporabniku ali lokaciji.

GIAI se uporablja za identifikacijo najrazličnejših resursev podjetij, kot so vozila, viličarji, vozički, lokomotive, vagoni, klopi, inventurne enote, stroji...

Uporabnost ključa je v njegovi dinamični dolžini, ki omogoča identifikacijo enote z dolžino do 30 alfanumeričnih znakov. Kot vsi ključi GS1, se tudi ta začne s predpono (licenco) podjetja.

 

GDTI – Globalni identifikator tipa dokumenta

GDTI (Global Document Type Identifier) je identifikacijski ključ GS1 za identifikacijo dokumenta po tipu. Izraz dokument se tukaj na široko uporablja za vse uradne ali zasebne listine, ki za imetnika vključujejo pravico (npr. dokaz o lastništvu) ali obveznost (npr. poziv za služenje vojaškega roka). Drugi primeri dokumentov so davčni zahtevki, dokaz o pošiljki, zavarovalne police, interne fakture, državni ali standardizirani izpit in potni listi. Podjetje bo izdalo GDTI, kadar je pomembno obdržati zapis o dokumentu; GDTI zagotavlja povezavo do podatkovne zbirke, ki hrani glavni izvod dokumenta.

GSIN – Globalna identifikacijska številka pošiljke

GSIN (Global Shipment Identification Number)  je številka (tovorni list), ki jo dodeli prodajalec (pošiljatelj) blaga. Označuje logično skupino fizičnih enot za namen prevoza pošiljke.

GINC – Globalna identifikacijska številka tovora

GINC (Global Identification Number for Consignment) označuje logično skupino blaga (ene ali več fizičnih enot), ki je poslana prevozniku tovora in je namenjena za prevoz v celoti.

GMN – Globalna številka modela

GMN (Global Model Number) omogoča edinstveno identifikacijo in sledljivost medicinskega pripomočka skozi njegov življenjski cikel.

GCN - Globalna številka kupona

GCN (Global Coupon Number) podjetjem omogoča identifikacijo digitalnih kuponov, vstopnic ali dokumentov, ki jih je mogoče zamenjati za finančni popust ali točke zvestobe pri nakupu.

CPID - Identifikator komponente/dela

CPID (Component/Part Identifier ) omogoča identifikacijo komponent in delov, običajno kadar proizvajalec originalne opreme (OEM) opredeli specifikacije komponente ali dela, ki je del njegovega končnega izdelka, na primer avtomobila.

Nazaj na vrh