GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Standardi pripomorejo k boljši sledljivosti posameznih komponent in končnih izdelkov

Standardi pripomorejo k boljši sledljivosti posameznih komponent in končnih izdelkov

22. november. 2023

Gorenje je mednarodno priznano podjetje za proizvodnjo gospodinjskih aparatov, ki je bilo ustanovljeno leta 1950 v Sloveniji. Podjetje, znano po inovativnosti in visoki kakovosti, proizvaja širok nabor izdelkov, vključno s hladilniki, pralnimi stroji, sušilnimi stroji, pečicami, štedilniki, pomivalnimi stroji in drugimi aparati. Slednje prodajajo na evropskem in vseh ostalih svetovnih trgih. Podjetje je del Skupine Hisense, ene izmed vodilnih mednarodnih korporacij na področju elektronike in gospodinjskih aparatov. O uporabi standardov GS1 v podjetju z več kot 80.000 zaposlenimi govori Boštjan Zager, član sveta GS1 Slovenija in vodja tehničnih služb logistike.

Kako si v vašem podjetju pomagate pri vsakdanjem delu s standardi GS1? Lahko morda navedete kakšno primerjavo v smislu poteka dela za določeno poslovno operacijo pred in po začetku uporabe standardov GS1?

Vzemiva za primer sledljivost izdelkov v našem podjetju. Pred uporabo standardov GS1 bi bilo morda potrebno ročno vnašati podatke o vsakem izdelku, kar bi lahko bilo zamudno in dovzetno za napake. Z uvedbo standardov GS1 lahko uporabimo enoten sistem identifikacije, kot je GTIN (Global Trade Item Number). Ta omogoča edinstveno identifikacijo vsakega izdelka.

Boštjan Zager, član sveta GS1 Slovenija in vodja tehničnih služb logistike.

S tem postane sledenje izdelkov bolj učinkovito. Vsak izdelek dobi svojo edinstveno kodo, ki jo uporabimo v vseh fazah dobavne verige. To olajša sledenje od proizvodnje do končnega potrošnika. Poleg tega nam standardi GS1 olajšajo upravljanje zalog, saj omogočajo natančnejše sledenje količinam in lokacijam izdelkov. S standardi GS1 se je izboljšala še komunikacija z našimi poslovnimi partnerji, saj enotne oznake olajšajo izmenjavo podatkov ter naredijo proces bolj pregleden in manj nagnjen k napakam.

V skupnem smislu bi lahko rekli, da standardi GS1 pripomorejo k večji učinkovitosti, natančnosti in sledljivosti v poslovnih operacijah. Tako se lahko osredotočimo na druge vidike dela.

 

Embalaža igra zelo pomembno vlogo pri varnem transportu izdelkov iz proizvodnje do končnega kupca. Embalaža predstavlja hkrati veliko obremenitev za okolje. Kako boste zagotovili, da bo vpliv embalaže v prihodnosti manjši? Kako pomembno vlogo bo pri tem igrala 2D koda?

Vprašanje embalaže in njenega vpliva na okolje je aktualno, zato aktivnosti za zmanjšanje  vpliva embalaže na okolje že potekajo, zastavili smo si dolgoročne cilje. Razmišljamo o uporabi bolj trajnostnih materialov. To vključuje reciklirane materiale, biorazgradljive materiale in materiale, ki so enostavni za recikliranje. Takšne prototipe embalaž imamo v zaključnih fazah in z novimi generacijami izdelkov že prehajamo na njih. Poleg tega je pomembno zmanjšati količino embalaže, kadar je to mogoče, in uporabljati embalažo z manjšim okoljskim odtisom.

2D koda igra pomembno vlogo pri zmanjšanju vpliva embalaže na več načinov. Prvič, omogoča boljše sledenje in upravljanje zalog, kar lahko pripomore k zmanjšanju prekomerne embalaže. S tem se lahko izognemo prekomernemu pakiranju in zmanjšamo odpadke. Poleg tega 2D koda omogoča boljšo sledljivost embalaže in izdelkov skozi celotno dobavno verigo. To lahko pomaga pri optimizaciji transporta in zmanjšanju nepotrebnih premikov in odpadkov. Z uporabo 2D kode lahko še izboljšamo komunikacijo o trajnostnih lastnostih embalaže. Potrošniki bodo lahko prek kode dostopali do informacij o okoljskih lastnostih embalaže in se odločali za izdelke z manjšim vplivom na okolje.


Kako se spopadate z izzivi pri označevanju izdelkov za različne trge. Vaše izdelke najdemo na vseh celinah sveta, pri izdelavi televizijskih sprejemnikov je Hisense celo drugi največji proizvajalec na svetu. Kako si pomagate s standardi GS1? 

Pri upravljanju z označevanjem izdelkov za različne trge je ključna enotna in mednarodno prepoznana metoda identifikacije. Standardi GS1, zlasti GTIN, nam omogočajo, da vsak izdelek enolično identificiramo na globalni ravni.

Z uporabo standardov GS1 lahko enostavno prilagodimo označevanje izdelkov v skladu z zahtevami različnih trgov. Na primer, če so zahtevane posebne informacije ali kodiranje za določen trg, lahko prilagodimo GTIN in druge podatke v skladu s temi zahtevami. Poleg tega standardi GS1 omogočajo učinkovito upravljanje zalog in sledljivost izdelkov skozi vso dobavno verigo. To je ključnega pomena pri globalnem poslovanju, saj omogoča hitro identifikacijo izdelkov, ne glede na to, kje se nahajajo v svetu.

Pri proizvodnji televizijskih sprejemnikov pripomorejo standardi GS1 k boljši sledljivosti posameznih komponent in končnih izdelkov. To olajša upravljanje s proizvodnjo, poenostavlja sledenje napakam ter omogoča boljši nadzor nad kakovostjo in dostavo.

 

S pojmoma zelena prihodnost in krožno gospodarstvo se srečujemo na številnih področjih življenja, katere so v vašem podjetju ključne aktivnosti s področja zelenega preboja? 

Pri podjetju, kot je naše, ključne aktivnosti v okviru zelenega preboja vključujejo več pristopov za zmanjšanje okoljskega odtisa in spodbujanje krožnega gospodarstva. Tukaj je nekaj predvidenih ukrepov:

  • Trajnostni materiali za izdelavo izdelkov: prehod na uporabo trajnostnih materialov za izdelavo televizijskih sprejemnikov in drugih izdelkov. To bo vključevalo reciklirane materiale, uporabo obnovljivih virov in zmanjšanje uporabe škodljivih snovi.
  • Recikliranje in ponovna uporaba: dodatni razvoj programov za recikliranje in ponovno uporabo izdelkov (omogočanje strankam vračilo stare opreme ali organiziranje pobud za recikliranje elektronskih naprav).
  • Energetska učinkovitost: stalno izboljševanje energetske učinkovitosti proizvodnih procesov in samih izdelkov.
  • Zmanjšanje embalaže: optimizacija embalaže z namenom zmanjšanja količine odpadkov. Uporaba manjše in bolj trajnostne embalaže lahko znatno zmanjša vplive na okolje.
  • Sodelovanje z dobavitelji: spodbujanje trajnostnih praks med dobavitelji in partnerji.
  • Izobraževanje strank: ozaveščanje strank o trajnostnih praksah in spodbujanje odgovornega ravnanja z izdelki. Del tega je že projekt, kjer ob naročilu novega, odpeljemo star aparat.
  • Krožno oblikovanje: razmišljanje o krožnem oblikovanju izdelkov, kjer se upošteva celoten življenjski cikel izdelka.

V Gorenju smo v zadnjem času zelo aktivni na projektu trajnosti in zelene prihodnosti. Ustanovljena je bila ekipa, ki jo sestavljajo predstavniki vseh področij, ki imajo vpliv na ustvarjanje ogljičnega odtisa.

Na Dnevu GS1 o izzivih in inovacijah za zelen...
Seznam vseh novic
Sodelovanje GS1 Slovenija v evropskem razisko...
Nazaj na vrh