GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Elektronska dobavnica

Elektronska dobavnica

Elektronsko poslovanje v logistiki

Dobavnico se sestavlja tik pred komisioniranjem po kontroli razpoložljivosti naročenega blaga. Dobavnica torej odslikava dejansko stanje naročila in je posledica naročila oziroma potrdila naročila.

Logistika je področje, kjer se elektronsko poslovanje in upoštevanje standardov finančno verjetno poznata bolj kot kjerkoli drugje. Elektronsko dobavnico si lahko predstavljamo kot poljubno razvejano drevesno strukturo, na začetku katere je - če jo potrebujemo - identifikacijska številka pošiljke (Global Shipment Identification Number - GSIN), ali pa tudi samo običajna zaporedna koda zabojnika (Serial Shipment Container Code - SSCC), če je vsebina dobavnice ena sama paleta.

Dobavnica je lahko zelo enostavna, recimo v primeru ko pošiljamo homogeno paleto blaga – paleto s povsem enovrstnimi izdelki, recimo paleto piva. V takem primeru dobavnica sporoča podatke o transportni enoti (SSCC palete), osnovne podatke o blagu (številka serije, datum uporabnosti, GTIN), rok in lokacijo prispetja blaga. Seveda pa je dobavnica lahko poljubno zahtevna, saj se mora prilagajati vsakovrstnim poslovnim situacijam.

Dobavnica je ključnega pomena za zagotavljanje sledljivosti v preskrbovalni verigi. Priporočila za uporabo dobavnice prikazujejo način uporabe sporočila DESADV v standardu GS1 EANCOM.

Elektronska dobavnica v praksi
Raziskava uporabe dobavnice v Sloveniji
Idealen primer


Kupec prejme elektronsko dobavnico in nato čaka na prispetje pošiljke. Ko pošiljko prejme, jo prevzame delno ali v celoti in vrne elektronsko sporočilo za prevzem (Receiving advice/RECADV), s katerim sporoča stanje pošiljatelju blaga. Za prevzemnico v standardu GS1 EANCOM veljajo mednarodna priporočila.

Teorijo elektronskega poslovanja v logistiki dobro opisuje dokument LIM (Logistics Interoperability Model), ki ga je vredno upoštevati v svoji praksi.

Dokumenti in uporabne povezave Opis
Logistična nalepka GS1
Pojasnila o logistični nalepki GS1: struktura, velikost in pozicija
SSCC - Zaporedna koda zabojnika
Pojasnila o številki GS1 SSCC
Elektronsko poslovanje - Od naročila do računa (GS1 XML v.3.1.)
Dokument, ki opisuje primer izmenjave elektronskih sporočil med poslovnimi partnerji. Sporočila so v standardu GS1 XML (BMS – Business Messages Standards)
Dobavnica EANCOM GS1 EDI
Dokument, ki prikazuje način uporabe elektronske dobavnice skladno z načini za identifikacijo transportnih enot.
Nazaj na vrh