GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
2D kode prinašajo logistično evolucijo

14. april. 2023

Na področju logistike postajajo 2D kode vse bolj priljubljene, saj omogočajo zapis večjega števila podatkov na manjši površini. Temu primerno velja verjeti, da bodo 2D kode ob nadaljnjem razvoju že kmalu postale sestavni del našega vsakdana na področju preskrbovalnih verig in maloprodaje. S tem namenom smo v GS1 Slovenija v sodelovanju s podjetjema Etiko int in Špica International izvedli primerjalni test odčitavanja enodimenzionalnih (1D) in dvodimenzionalnih (2D) kod tipa GS1 DataMatrix na logistični etiketi GS1. Rezultate testa si lahko ogledate v dokumentu z  naslovom Testiranje 2D kod na logistični etiketi GS1, ki je brezplačno dostopen na spletni strani.

Uporaba logistične etikete GS1, ki se v kombinaciji z identifikatorjem SSCC uporablja za identifikacijo enot (običajno palet) na področju logistike, predstavlja že lep čas standard, ki ga uporabljajo tako rekoč vsa omembe vredna svetovna podjetja. Tovrstno standardizirano označevanje omogoča partnerjem po vsej preskrbovalni verigi, da lažje delijo in lažje prejemajo podatke o sledljivosti tovora, naj gre za majhne poštne pakete, palete ali druge tipe manjših ali večjih logističnih enot.

Na logističnih etiketah vseh tovrstnih enot se večinoma srečujemo s črtnimi kodami v obliki  enodimenzionalne kodne simbologije GS1-128, ki ima z omejitvijo na 48 znakov razmeroma majhno kapaciteto podatkov. Zaradi slednjega so z namenom podajanja ustreznih podatkov logistične enote pogosto opremljene z dvema ali tremi zgoraj omenjenimi črtnimi kodami. Njihovo odčitavanje je posledično bolj zahtevno in zamudno. Logično rešitev ponuja 2D koda z bistveno bogatejšim zapisom podatkov.

Številne prednosti zapisa podatkov v obliki 2D kode tipa GS1 Data Matrix je pokazal tudi naš test. Avtomatsko zajemanje podatkov iz 2D kod je s kakovostno napravo, ki omogoča branje v različnih pogojih in okoljih, hitrejše, zanesljivejše in bolj natančno, kar izboljšuje nadzor nad distribucijskimi stroški in upravljanjem zalog. Poleg tega se 2D kodiranje izvaja z manjšim tveganjem za napake, saj je treba odčitati le eno kodo. Odčitavanje različnih kod na eni logistični etiketi lahko namreč privede do tako imenovanega lažnega pozitivnega skeniranja (angl. false positive), kjer uporabnik odčita zaradi prevelike razdalje ali drugih dejavnikov, kot sta premikanje ali vibracij na viličarju, napačno kodo. Vse to vpliva na čas odčitavanja, ki je v primeru 2D kode krajši in časovno bolj predvidljiv. Odčitavanje 2D kode je za povrh možno iz vseh smeri, kar pomeni, da jih odčitavamo med gibanjem, naj bo to hoja ali premikanje roke, kar pomeni, da lahko z zelo kratkotrajnim zaustavljanjem prevzamemo oziroma zabeležimo večje število enot.

Del testa je predstavljalo še odčitavanje kod v zahtevnejših razmerah, kjer so prekrite s folijo ali poškodovane. Tudi v tem primeru predstavljajo 2D kode boljšo rešitev od enodimenzionalnih, saj so bolj odporne na poškodbe in ostajajo kljub poškodbam večinoma berljive. 2D kode so hkrati manj občutljive na valovito prozorno folijo. Velja dodati, da so kakovostni 2D skenerji v primerjavi s klasičnimi 1D skenerji manj občutljivi na slabše kontraste, kar pomeni da je delo z njimi enostavnejše in hitrejše.

Sodeč po rezultatih številnih testov, vključno z našim, velja verjeti napovedi, da je tehnologija tiskanja in odčitavanja 2D kod dosegla nivo, ki predstavlja skladno s standardi GS1 podlago za njihovo intenzivnejšo uporabo v preskrbovalnih verigah. Prednosti tehnologij pri sledenju, naročanju, dostavi in avtomatskem prevzemanju blaga so namreč izjemne v smislu hitrosti, natančnosti in ekonomskih učinkov.

Kaj rabimo za uspešno 2D odčitavanje?

Za uspešno skeniranje 2D kod potrebujemo skener s tehnologijo imaging (2D), ki omogoča odčitavanje 2D in 1D kod. Tovrsten skener osvetli kode z LED-diodami, vgrajena digitalna kamera pa z dvodimenzionalnim svetlobnim tipalom zajame celotno sliko osvetljenega območja. Slednjega analizira, določi lokacijo in vrsto črtne kode ter dekodira njeno vsebino. Tovrstne naprave so lahko zelo zmogljive, saj nekatere dekodirajo več zajetih kod hkrati. Prav tako je vseeno, kako je črtna koda obrnjena, saj jo programska oprema v čitalniku pred dekodiranjem poravna, kar omogoča odčitavanje tako dvodimenzionalnih kot enodimenzionalnih kod iz različnih smeri.

Matej Novak, direktor prodaje in poslovnega razvoja pri podjetju Etiko Int: »Razvoj tehnologij zajema podatkov iz 2D kod je dosegel zrelo fazo, ki omogoča hitro in učinkovito dekodiranje kompleksnih 2D kod z zapisom velikega števila podatkov. Branje več 1D (linearnih) kod na logistični etiketi sedaj nadomesti eno branje ene 2D kode. V Etiku Int smo razvili rešitev, ki bo uporabnikom v prehodni fazi, kjer so na etiketi 1 in 2D simbologije, omogočila hitro branje 1 ali 2D kod brez ti. »false positive« branj.«


Urban Brodnik, Špica International: »Velika večina naprav za odčitavanje kod, ki jih v našem podjetju prodamo, ima že vgrajen 2D skener. Pomembno prednost tovrstnih naprav predstavlja njihova zmožnost hitrejšega odčitavanja 1D kod, kjer ni pomembna orientacija skenerja glede na kodo. Opažamo pa, da uporabniki premalokrat koristijo možnosti, ki jih ponujajo 2D kode in GS1 standardi. Našim kupcem zato ob prenovi sistemov za učinkovitejše delovanje preskrbovalnih verig vedno svetujemo in ponudimo rešitve za izkoristek omenjenih tehnologij.«

Prvi mednarodni forum o trgovini prihodnosti
Seznam vseh novic
Pod okriljem GZS ZIT je nastala sekcija eZdra...
Nazaj na vrh