GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

GS1-128

Ta simbologija omogoča združevanje več podatkov v en kodni simbol, kar omogoča racionalizacijo pri skeniranju. 

Simbol GS1-128 uporabimo, kadar je treba v kodnem simbolu poleg identifikacijskega ključa zapisati dodatne atributivne podatke. V sistemu GS1 se uporablja standardni format podatkov, ki je določen s sistemom aplikacijskih identifikatorjev GS1.

Simbologija GS1-128 je posebej uporabna za logistiko in sledljivost, saj lahko kodira dodatne informacije, kot so serijske številke, številke serij, datum izteka veljavnosti, količine, številka naročila stranke itd.  Preberi  več

Velikost simbola je odvisna od podatkov, ki so vključeni v kodni simbol, in faktorja povečave, zato absolutnih velikosti ni mogoče podati. 

GS1-128

Združevanje več podatkov v en kodni simbol imenujemo konkatenacija. Primer:

(01) - GTIN
(3103) - Neto teža

Modul-x je širina najmanjšega elementa kodnega simbola. Vidimo ga kot najtanjšo črtico ali presledek.

Absolutno najmanjši modul-x je 0,25 mm, največji pa 1 mm.  

Priporočena velikost modula-x, ki hkrati zagotavlja skeniranje na avtomatski skenirni liniji, je 0,5 mm. V tem primeru mora biti višina črtic v kodi vsaj 32 mm. 

Opomba: vse navedene vrednosti so zaokrožene.

Najboljšo berljivost kodnih simbolov dosežemo z uporabo termičnega tiskalnika. Pri tem je zaradi male resolucije take naprave treba upoštevati samo tiste velikosti/povečave, ki izključujejo matrično napako:

  • 200 dpi: modul-x je 0,5 mm ali 0,375 mm ali 0,25 mm,
  • 300 dpi: modul-x 0,5 mm ali 0,417 mm ali 0,333 mm ali 0,25 mm.

GS1-128 je podnabor simbologije "Code 128". V sistemu GS1 se uporablja dodaten sistemski znak FNC1, ki stoji takoj za znakom 'Start'. To omogoča interpretacijo posameznih AI, zapisanih v enem kodnem simbolu.

Vsak kodni znak je sestavljen iz treh črtic in treh presledkov različnih širin v skupni širini 11 modulov-x. Svetli rob na levi in desni je širok 10 modulov-x. Svetli rob - prazen prostor pred in za črticami - je del kodnega simbola!

Najpogosteje uporabljeni AI fiksne dolžine so zapisani v predefinirani tabeli dolžin. Pri vseh ostalih je potrebno kot zaključek niza zapisati dodaten znak FNC1. Ta funkcionalnost mora biti vgrajena v programu za oblikovanje črtne kode.

Največje število podatkovnih znakov v enem simbolu je 48 (upoštevani so vsi podatkovni znaki vključujoč znake FNC1 za zaključek niza). Ne glede na dolžino podatkovnega niza je zaradi omejitve vidnega polja skenerjev podana največja dovoljena širina simbola, ki - vključujoč svetla robova na levi in desni strani - znaša 165 mm.

Posebej je treba opozoriti, da se v sami podatkovni strukturi, ki je v kodnem simbolu zakodirana, oklepaji ne zapisujejo - ti so predstavljeni samo v alfanumeričnem zapisu kodnega simbola (HRI - Human Readable Interpretation).

Odvisno od vrste zakodiranih podatkov je mogoča uporaba treh različnih načinov zapisa (fonti A, B in C). Optimalno je kodiranje sodega števila cifer (font C zagotavlja dvojno gostoto kodiranja). 

 Celotno specifikacijo simbologije lahko pogledate v dokumentu GS1 General Specifications (poglavje 5.4)

 

Simbologija se uporablja pri označevanju enot v transportu, logistiki in v zdravstvenem sektorju. 


Označevanje škatel in palet
Nazaj na vrh