GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Certificiranje

Certificiranje

Pridobite certifikat s podpisom globalne organizacije GS1

Mednarodni certifikat GS1 je za posameznika priznanje in hkrati dokaz o poznavanju standardov GS1, za delodajalca pa pomeni večjo verjetnost, da bodo standardi GS1 v podjetju pravilno vključeni v poslovni proces. Do danes smo podelili že več kot 400 certifikatov o razumevanju standardov GS1!

Certifikat stopnje 2 - Uporablja standarde GS1
Certifikat stopnje 2 - Uporablja standarde GS1
  • Primerja in razlikuje različne standarde za identifikacijo, zajem in izmenjavo podatkov
  • Razčleni in opiše dejavnike, ki vplivajo na uporabno vrednost sistema GS1
  • Pozna posledice uporabe sistema GS1
  • Analizira možnosti uporabe sistema GS1
  • Predlaga možnosti implementacije sistema GS1
Certifikat stopnje 3 - Implementira standarde GS1
Certifikat stopnje 3 - Implementira standarde GS1
  • Uvede sistem GS1 ali njegov del v poslovni proces organizacije.
  • Upravlja sistem GS1.
  • Evalvira učinkovitost globalnega sistema standardov GS1 preskrbovalne verige.

Za podrobnejše informacije o programu certificiranja nas kontaktirajte na: akademija@gs1si.org

Dijaki in študenti, ki se vključijo v proces certificiranja in pridobijo certifikat GS1 tako že med študijem v povezavi s prakso pridobijo pomembno in potrebno znanje o uporabi standardov GS1 za učinkovito upravljanje preskrbovalnih verig. Certifikat pripomore k njihovi večji zaposljivosti, gospodarstvo pa pridobi kadre z dodatnimi, še kako potrebnimi strokovnimi kompetencami ter izboljša svoje poslovne procese. V proces certificiranja so vključeni tudi profesorji in zaposleni v podjetjih, nekateri se vključujejo tudi kot mentorji.

Izobraževanje študentov in dijakov
Nazaj na vrh