GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

GTIN - Globalna trgovinska številka izdelka

GTIN (Global Trade Item Number) se uporablja za edinstveno identifikacijo prodajne enote. 

Vsak tip prodajne enote mora imeti svoj lastni GTIN. Če se nov izdelek v katerikoli pomembni lastnosti razlikuje od drugega tipa prodajne enote se dodeli nov GTIN.

GTIN se vsakemu izdelku podeli samo enkrat in to ne glede na državo, kjer se izdelek proizvaja ali prodaja.

Najpogosteje uporabljen identifikacijski ključ za označitev maloprodajnih izdelkov je GTIN-13, obstajajo pa še druge variante: GTIN-14, GTIN-8 in GTIN-12.

eUčenje: Upravljanje standarda GS1 GTIN

Številko GTIN-13 sestavimo iz treh delov:

 • predpona podjetja, ki jo podeli GS1 Slovenija
 • referenčna številka izdelka, ki jo določi uporabnik
 • kontrolna cifra

Opomba: GTIN zapisan v podatkovni bazi bi moral biti praviloma shranjen v 14 mestnem alfanumeričnem polju. Krajšim oblikam dodamo z leve strani ničle, do zapolnitve vseh 14 mest. 

Primer oštevilčenja 1.000 izdelkov

Uporabnik, ki ima 9-mestno predpono GS1 383123456, bo lahko oštevilčil 1.000 različnih izdelkov. Za vsak tip standardne prodajne enote določi lasten GTIN:

3831234560001 - za prvi izdelek
3831234560018 - za drugi izdelek
...
3831234569995 - za 1.000-i izdelek

(krepko so označene cifre, ki jih izbere uporabnik - referenčna številka izdelka)

Primer oštevilčenja 100.000 izdelkov

Uporabnik, ki ima 7-mestno predpono GS1 3831234, bo lahko oštevilčil 100.000 različnih izdelkov. Za vsak tip standardne prodajne enote določi lasten GTIN:

3831234000002 - za prvi izdelek
3831234000019 - za drugi izdelek
...
3831234999993 - za 100.000-i izdelek

(krepko so označene cifre, ki jih izbere uporabnik - referenčna številka izdelka)

Črtna koda EAN-13

Pri oštevilčenju hierarhije pakiranja enakih/identičnih prodajnih enot obstajata dve možnosti: dodelitev dodatnega GTIN-13 ali kreiranje GTIN-14.

GTIN-14 sestavimo iz:

 • GTIN-13 (brez kontrolne cifre), ki je dodeljen vsebovani prodajni enoti
 • na začetku dodamo indikator (vrednost od 1 do 8 glede na nivo v hierarhiji pakiranja) 
 • na koncu na novo izračunamo kontrolno cifro.Oštevilčenje z GTIN-14 je na voljo le za homogena razvrščanja standardnih prodajnih enot, kjer so vse vsebovane enote identične. 

Označevanje z ITF-14

Za oštevilčenje majhnih izdelkov lahko uporabimo številke GTIN-8, za katero veljajo posebni pogoji dodeljevanja.

Pri majhnih maloprodajnih izdelkih je prostor za simbol črtne kode zelo omejen, zato je predviden poseben način označevanja. Osnova tega je skrajšana identifikacijska številka. 

V vsakem primeru sta pozicija črtne kode in kakovost tiska velikega pomena, saj je od njiju odvisna hitrost skeniranja. Kakovost izdelave črtne kode se ocenjuje po standardu ISO/IEC 15416.


GS1 Slovenija dodeli skrajšano številko GTIN-8 le, če prejeti vzorec izdelka ali specifikacija izdelka ustreza zahtevanim kriterijem.

Zahtevani kriteriji za dodelitev GTIN-8 so:

 • skupna površina je manjša od 80 cm2
 • največja, za tisk primerna površina, je manjša od 40 cm2
 • premer pri valjastih izdelkih je manjši od 3 cm


Preden uporabnik naroči skrajšane številke GTIN-8, mora sam pretehtati vse razpoložljive možnosti za uporabo simbola EAN-13. Ključna so naslednja vprašanja:

 • Ali je mogoče spremeniti tiskano površino ali uporabljeno etiketo tako, da je mogoče namestiti simbol EAN-13?
 • Ali je mogoče pomanjšati velikost simbola ob upoštevanju minimalnih zahtev glede kakovosti tiska simbola črtne kode?
 • Ali je mogoče namestiti po višini odrezan simbol? Slednje velja za primer, ko ni mogoče uporabiti ene od že omenjenih možnosti.


V dogovoru s poslovnim patnerjem je možna rešitev za označitev majhnih maloprodajnih izdelkov tudi uporaba simbologije GS1 DataBar.

Potrebujete GTIN-8?

Za označitev izdelkov na severno ameriškem trgu se uporablja (tudi) številke GTIN-12.

Iz teh se kreira črtna koda, poznana pod nazivom UPC. 

GTIN je idealni ključ za identifikacijo izdelkov z istimi lastnostmi, vendar pa ne omogoča identifikacije posameznega izdelka. Za to potrebujemo serijsko številko tega izdelka.

Kombinacija obeh vrednosti enolično določa posamezni izdelek. Črtna koda mora torej vsebovati oboje, zato v tem primeru pridejo v poštev samo simbologije GS1-128 oziroma 2D kode kot sta DataMatrix ali QR.

Upoštevati pa moramo tudi to, da se podatke vpisuje s pomočjo aplikacijskih identifikatorjev - AI. 

Za vpis GTIN se uporablja AI 01, za serijsko številko pa AI 21. Na primer, človeku berljivi del  je lahko tak:

(01)03831234567895(21)S001

Kot je pravilno, GTIN vpisujemo v 14 mestno polje, zato je v zgornjem primeru predznačen z 0.

 


Serializirani GTIN v simbologiji GS1-128


Serializirani GTIN v simbologiji GS1 DataMatrix

Zakaj je pomembna edinstvena identifikacija prodajnih enot?

 • za nemoteno delovanje preskrbovalnih verig,
 • za učinkovitost, ki jo poslovni partnerji pričakujejo pri izmenjavi informacij o izdelkih,
 • zato, da bo na (spletni) prodajni polici razpoložljiv pravi izdelek,
 • za izpolnjevanje različnih predpisov po vsem svetu.
Standard upravljanja GTIN

Sprememba izdelka

Ob spremembah izdelka veljajo za GTIN posebna pravila, ki jih določa Standard upravljanja GTIN.

Kdaj zamenjati številko GTIN?
Nazaj na vrh