GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Akademija GS1 Slovenija

Akademija GS1 Slovenija

Opismenjevanje s standardi in rešitvami GS1 je eno od pomembnih poslanstev organizacije GS1

Nazaj na vrh