GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Varstvo potrošnikov v službi trajnostnih odločitev in preprečevanje zelenega zavajanja

Varstvo potrošnikov v službi trajnostnih odločitev in preprečevanje zelenega zavajanja

18. april. 2023

Evropska komisija je konec marca predlagala sprejetje skupnih meril proti zelenemu zavajanju in zavajajočim trditvam. Predlog bo potrošnikom omogočal večjo preglednost in ustvarjal trdnejša zagotovila, da so »zeleni« izdelki dejansko okolju prijazni. Predlog bo hkrati koristil podjetjem, saj bodo njihovi izdelki opremljeni s kakovostnejšim naborom informacij, kar bo v primeru ustreznih izdelkov prispevalo k njihovi višji prepoznavnosti in ustvarjalo ob vzpostaviti enakih pogojev prednost v primerjavi z nelojalno konkurenco.

Predlog je nastal na osnovi študije iz leta 2020, kjer je bilo poudarjeno, da se je za 53,3 % preučenih okoljskih trditev v EU izkazalo, da so nejasne, zavajajoče ali neosnovane, 40 % pa jih je bilo neutemeljenih. Odsotnost skupnih pravil za podjetja, ki oglašujejo prijaznost svojih izdelkov do okolja v smislu zelenih trditev, je temu primerno neustrezna in ustvarja neenake pogoje na trgu Evropske unije.

V skladu s predlogom bodo morala podjetja, ki navajajo o izdelkih ali storitvah »zelene trditve«, spoštovati minimalna merila v smislu utemeljenih trditev in načina njihovega sporočanja. Predlog je temu primerno usmerjen predvsem v obravnavo trditev, kot so: »iz recikliranih plastenk izdelana majica«, »dostava z ničelnim ogljičnim odtisom«, »embalaža iz  reciklirane plastike«, »morju prijazno sredstvo za zaščito pred soncem« itd.

Po predlogu Evropske komisije bodo morala podjetja, ki navajajo o izdelkih ali storitvah »zelene trditve«, spoštovati v bodoče minimalna merila v smislu utemeljenosti in načinov njihovega sporočanja.
Po predlogu Evropske komisije bodo morala podjetja, ki navajajo o izdelkih ali storitvah »zelene trditve«, spoštovati v bodoče minimalna merila v smislu utemeljenosti in načinov njihovega sporočanja.
Označevanje živil s standardi GS1 - kode za u...
Seznam vseh novic
Prvi mednarodni forum o trgovini prihodnosti
Nazaj na vrh