GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Verifikacija - preveri kakovost črtne kode

Verifikacija - preveri kakovost črtne kode

Postopek preverjanja ustreznosti 2D in črtne kode

Kodni simboli, ki pri verifikaciji dosežejo oceno "ustrezno", so zagotovilo, da pri skeniranju kode ne bo težav.

Verifikacija je kontrola kakovosti izdelave, verifikacijsko poročilo GS1 pa poleg ocene kakovosti tiska po metodi ISO 15416 ali ISO 15415 vključuje tudi kontrolo strukture in združljivosti podatkov, veljavnosti identifikacijskih ključev, skladnost s priporočili za oblikovanje, velikosti ter namestitev kodnega simbola.

 Naročilnica

Težave zaradi slabe črtne kode

Proizvajalec lahko veliko pozornosti nameni kakovostni izdelavi izdelka, oblikovanju embalaže in promociji, na pravila o namestitvi črtne kode na izdelek ali škatlo pa pozabi. Včasih je kodni simbol celo moteč element za oblikovalca.

Ne pozabite, da izdelek brez črtne kode ne more priti na prodajno polico trgovskih verig! Prav tako lahko izdelek s slabo kodo mesto na prodajni polici začasno ali trajno izgubi.

Slaba črtna koda predstavlja motnjo

Slaba črtna koda predstavlja motnjo pri identifikaciji izdelka pri skeniranju (v skladišču, na blagajni), pri čemer v trgovini na blagajni povzroči tudi nejevoljo kupcev, ko je treba kodo ročno vnesti v sistem, ker ni avtomatsko berljiva. Tako imamo na eni strani izgubljeni čas v poslovanju, ki ga je mogoče konkretno ovrednotiti, po drugi strani pa slabo voljo potrošnika. Slednje je težko ovrednotiti, zagotovo pa si noben trgovec ne želi, da bi kupci zaradi slabe izkušnje pri nakupovanju naslednjič raje odšli v drugo trgovino. 

Kako poteka verifikacija?

Osnova testiranja je meritev po metodi ISO/IEC 15416. Ocena USTREZNO/NEUSTREZNO, je podana na osnovi izmerjenih vrednosti posameznih parametrov simbola po 5-stopenjski lestvici A, B, C, D in F.

Postavljena meja ustreznosti pušča še nekaj rezerve, kar je potrebno zaradi izključitve vpliva morebitnih nihanj v procesu izdelave. Neustrezna ocena pri verifikaciji ne pomeni, da bo simbol s tako oceno vedno neberljiv. Pričakovati pa je, da se bodo težave pri skeniranju pojavile bolj pogosto, predvsem odvisno od okolja skeniranja in tipa uporabljenega skenerja. V takem primeru je posebej problematično skeniranje na avtomatski skenirni liniji.

  • Izvajamo tudi verifikacijo DPM  vzorcev po ISO/IEC TR29158
  • Izdelki predani v verifikacijo naj bodo praviloma posredovani v končni obliki, taki kot bodo v okolju skeniranja. Nalepke za označevanje škatel in palet se lahko posredujejo pred namestitvijo. Pri tem je potrebo upoštevati, da se zaradi različnih dejavnikov berljivost pri sami namestitvi lahko občutno zmanjša.
  • Odkrivanje napak v zgodnjih fazah izdelave črtne kode je mogoče z verifikacijo vzorcev, ki niso posredovani v končni obliki (vzorci v elektronski obliki, tiskarske pole ipd.). Tako poročilo bo označeno kot "vmesna (interim) verifikacija" pri katerem izmerjene vrednosti paremetrov ISO/IEC 15416(15415) niso merodajne. Tudi takšna verifikacija se obračuna po ceni za izbrano vrsto poročila.

Vzorce lahko pošljete po pošti na naslov GS1 Slovenija, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana ali jih po predhodnem dogovoru dostavite osebno.

Da se učinkovito prepreči težave zaradi neberljivih kodnih simbolov v okolju skeniranja je priporočena predhodna kontrola, saj je le na tak način mogoče zagotoviti, da neustrezna črtna koda ne vstopa v preskrbovalno verigo. Tehnično poročilo verifikacije je oblikovano prav s tem namenom!

Tehnično poročilo verifikacije vključuje kontrolo črtne kode za vse nivoje pakiranja enot. Tako boste lahko najbolj enostavno preverili ustreznost vseh kodnih simbolov za celotno hierarhijo pakiranja.

V primeru ugotovljenih nepravilnosti tehnično poročilo vključuje napotke za odpravo le teh in enkratno brezplačno ponovno kontrolo popravljenih vzorcev v roku 30 dni!

Cenik verifikacije najdete tukaj.

Pogosta vprašanja

Kaj je kratko poročilo verifikacije?

Kratko poročilo vsebuje podrobne rezultate meritev ISO/IEC 15416 (ISO/IEC 15415 ali ISO/IEC TR 29158 za 2D simbole).

Naročilo kratkega poročila

Vzorce lahko pošljete po pošti na naslov GS1 Slovenija, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana ali jih po predhodnem dogovoru dostavite osebno.

Kaj je tehnično poročilo verifikacije?

Tehnično poročilo verifikacije vsebuje poleg analize napak tudi napotke za popravke, ki bodo omogočili izboljšanje kodnega simbola.

Posebej koristno bo takrat, ko je potrebno odpraviti odstopanja, ki lahko ovirajo nemoteno skeniranje ali pravilno interpretacijo podatkov.

Naročilo tehničnega poročila

Vzorce lahko pošljete po pošti na naslov GS1 Slovenija, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana ali jih po predhodnem dogovoru dostavite osebno.

Kakšen vzorec se verificira?

Največkrat je potrebno, da se verifikacija opravi na izdelku v končni obliki, mogoče pa je kontrolo narediti tudi za vzorce v elektronski obliki, tiskarsko polo, prazno embalažo ali nenameščene nalepke. Kadar prejeti vzorec kodnega simbola ni posredovan v svoji končni obliki bo poročilo označeno kot vmesno (INTERIM) brez podane ISO/IEC ocene, ker se ta pri posnejših postopkih izdelave lahko občutno poslabša.

Ali je berljivost črtne kode mogoče preveriti s skenerjem?

Ne! Ker se skenerji razlikujejo med seboj po vrsti parametrov, na tak način ni mogoče sklepati, da bo koda berljiva pri drugačnih pogojih skeniranja ali tipu naprave. Metoda ISO/IEC 15416 zagotavlja verodostojno in od pogoja meritev ali tipa naprave neodvisno oceno berljivosti.

V kolikšnem času bo izdano verifikacijsko poročilo?

Izdelavo poročila zagotavljamo najkasneje v petih delovnih dneh, vendar ga največkrat izdamo hitreje - dejanski čas je odvisen od razpoložljivosti tehnične ekipe. Za urgentne primere lahko po predhodni potrditvi izberete opcijo "nujna izdelava" in si poročilo zagotovite najkasneje naslednji delovni dan.

Ali ocena verifikacije velja za vse enake izdelke?

Ocena verifikacije se nanaša na posamezni merjeni vzorec. Ob stabilnem postopku izdelave simbolov in implementiranem mehanizmu kontrole pa lahko že na osnovi ene ocene verifikacije sklepamo na berljivost vseh izdelkov, kjer so kodni simboli narejeni na enak način.

Zakaj je ocena verifikacije "neustrezno"?

Z oceno neustrezo so ocenjeni kodni simboli pri katerih so ugotovljene večje nepravilnosti in bo posledično skeniranje oteženo ali onemogočeno. Podrobna analiza kodnega simbola z napotki za odpravo ugotovljenih nepravilnosti je vključena v tehničnem poročilu verifikacije.

Nazaj na vrh