GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Program za pedagoge

Program za pedagoge

V znanju je moč, v standardih učinkovitost!

Pravijo, da se najpomembnejše učenje dogaja v resničnem življenju ob resničnih problemih, ne v učilnicah. Prav zato prenašamo izzive iz resničnega življenja – ko se marsikdo spopada z napačnimi podatki, ponaredki, težavami pri sledljivosti, pa tudi nepotrebnih stroških logistike zaradi neoptimizirane verige – v učilnice.

Želimo da se bodo mladi čim prej spopadli z realnimi in ne namišljenimi problemi, na katere bodo tudi našli najbolj učinkovite rešitve. Mednje pa nedvomno spadajo standardi GS1, ki poskrbijo za nemotene procese poslovanja v skorajda vseh panogah po svetu. So učinkoviti in preverjeni, saj so tudi razviti s pomočjo industrije in deležnikov, ki jih uporabljajo v vsakodnevnem življenju.

V GS1 Slovenija smo skupaj z okoljem - gospodarstvom in javnim sektorjem, terciarnim in sekundarnim izobraževanjem - prepoznali, kako pomembno je, da se uporabnost standardov GS1 prenese do mladih že med njihovim študijem. Praksa mora priti do njih, še preden oni pridejo v prakso. Zmanjšati želimo vrzeli med šolanjem v šoli in med prehodom v realni sektor, kar pa lahko dosežemo le s tesnim sodelovanjem naših strokovnjakov in vas pedagogov.

Vabimo vas, da se na pridružite in skupaj z nami, prek različnih načinov, pripeljete primere dobrih praks neposredno v učilnico, do vaših študentov in dijakov.

Na kakšne načine sodelujemo?
Nazaj na vrh