GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
2D-kode pišejo prihodnost

12. januar. 2024

Digitalna pot nepridobitne in neodvisne organizacije GS1 se je začelo leta 1973 z dogovorom industrijskih voditeljev o začetku uporabe črtne kode GS1 pri enotni identifikaciji izdelkov. Revolucionarna odločitev je v zadnjih 50 letih spremenila način dela in življenja ljudi po vsem svetu, saj danes uporablja standarde GS1 več kot 2 milijona podjetij, črtna koda pa označuje več kot milijardo različnih izdelkov, s katerih jo na dan odčitamo v več kot 10 milijardah primerov. Sedaj vstopa GS1 v nove čase še z novo generacijo 2D črtnih kod, s katerimi bo delovanje preskrbovalnih verig še bolj učinkovito, informiranost potrošnikov večja, vidnost in sledljivost izdelkov po preskrbovalnih verigah pa bosta bolj trajnostni in zeleni

O tem, kako se bo slednje dotaknilo vsakega izmed nas, dokazujejo številni primeri uvedbe 2D-kod po vsem svetu. Med takšne šteje odločitev tajskega trgovskega podjetja 7-Eleven, ki upravlja z več kot 12.000 maloprodajnimi trgovinami, da opremi prodajne artikle, med katerimi je največ živil s krajšim rokom uporabe, z 2D-kodami. S tem je podjetje radikalno povečalo varnost ponudbe hitro pokvarljivih izdelkov in dvignilo raven potrošniške izkušnje. Vodstvo podjetja 7-Eleven se je odločilo za uporabo 2D-kod tipa DataMatrix, ki jih omogoča sistem standardov GS1, saj so v primerjavi z 2D-kodami tipa QR manjše in zasedejo na embalaži manj prostora. Slednje prispeva k izboljšanju poslovnih operacij in ustvarja kakovostnejšo potrošniško izkušnjo, kjer je možnost, da bi potrošnik kupil izdelek s pretečenim rokom, izjemno nizka.

Tajsko trgovsko podjetje 7-Eleven je s pomočjo 2D-kod izboljšalo učinkovitost poslovnih operacij in ustvarilo kakovostnejšo potrošniško izkušnjo, kjer je možnost, da bi potrošnik kupil izdelek s pretečenim rokom, tako rekoč ničelna.
Tajsko trgovsko podjetje 7-Eleven je s pomočjo 2D-kod izboljšalo učinkovitost poslovnih operacij in ustvarilo kakovostnejšo potrošniško izkušnjo, kjer je možnost, da bi potrošnik kupil izdelek s pretečenim rokom, tako rekoč ničelna.

Podatkovna aktualnost in točnost

Kako zelo pomembni so v novodobnih digitalnih časih zaupanja vredni, enostavno dostopni in kakovostni podatki, dokazuje pilotni projekt mednarodnega podjetja Johnson & Johnson na singapurskem trgu. Podjetje je začelo ponujati določene vrste zdravil, ki jih prepiše zdravnik z receptom, v embalaži brez priloženih navodil za uporabo in opis izdelka. Namesto tega so vsi ključni podatki o zdravilu dostopni prek 2D-kode tipa DataMatrix, ki vsebuje GS1 Digital Link. S skeniranjem kode in uporabo ustrezne aplikacije si uporabniki, tako pacienti kot zdravniki, ogledajo spletno stran z vsemi ključnimi informacijami o uporabi in lastnostih zdravila. Ekološka neoporečnost izdelka je višja, kar velja v podobni meri za točnost podatkov, ki so lahko le na tak način vedno aktualni in zlahka dosegljivi. Bojazen, da je listek z navodili izgubljen ali napačen, odpade!

Podjetje Johnson & Johnson je začelo na singapurskem trgu ponujati določene vrste zdravil, ki jih prepiše zdravnik z receptom, v embalaži brez priloženih navodil za uporabo in opis izdelka. Namesto tega so vsi ključni podatki o zdravilu dostopni prek 2D-k
Podjetje Johnson & Johnson je začelo na singapurskem trgu ponujati določene vrste zdravil, ki jih prepiše zdravnik z receptom, v embalaži brez priloženih navodil za uporabo in opis izdelka. Namesto tega so vsi ključni podatki o zdravilu dostopni prek 2D-kode tipa DataMatrix.

Potrošniška izkušnja nove dobe

Podoben projekt so zagnale avstralske družbe Mildura Fruit Company, Citrus Australia in Agriculture Victoria na področju sledljivosti citrusov. Rešitev predstavlja 2D-koda tipa QR, ki omogoča sledljivost sadja od njegovega izvora do končnega potrošnika. Pridelovalci s tem ščitijo blagovno znamko, omogočajo učinkovitejše delo vsem deležnikom po preskrbovalni verigi, potrošnikom pa, da s preprostim skeniranjem kode QR preverijo pristnost sadja in prek mikro spletne strani pridobijo ključne podatke o tem, kje je bilo sadje vzgojeno. Dodati velja, da šteje pridelava citrusov z več kot 1300 velikimi plantažami med najmočnejše avstralske kmetijske sektorje, več kot polovica pridelanih citrusov pa se izvozi predvsem na območje azijsko-pacifiške regije. Zgolj družba Mildura Fruit Company, ki šteje med večje izvoznike citrusov, pošlje v tujino vsako leto okoli 80 tisoč ton tovrstnega sadja. To se ob odpremi iz skladišča označi po posameznih prodajnih enotah z unikatno kodo QR.

Avstralski pridelovalci citrusov so z uvedbo 2D-kod zaščitili lastne blagovne znamke izdelkov in omogočili potrošnikom, da s preprostim skeniranjem kode QR preverijo pristnost sadja in prek mikro spletne strani pridobijo ključne podatke o tem, kje je bilo
Avstralski pridelovalci citrusov so z uvedbo 2D-kod zaščitili lastne blagovne znamke izdelkov in omogočili potrošnikom, da s preprostim skeniranjem kode QR preverijo pristnost sadja in prek mikro spletne strani pridobijo ključne podatke o tem, kje je bilo sadje vzgojeno.

Kitajski eksperiment velikih razsežnosti

Zelo velik projekt na področju uvajanja 2D-kod je izvedla uprava kitajske province Zhejiang, ki je z GS1 in njegovo kitajsko izpostavo podpisala skupni projekt za uvedbo 2D-kod za kakovostnejšo regulacijo trga. Odločila se je, da bo milijone izdelkov, ki so naprodaj v 65-milijonski provinci, opremila z 2D-kodo. Pobudi se je v začetni fazi pridružilo več kot 7000 podjetij s področja proizvodnje hrane in 200 trgovin največje trgovske verige z blagom. Po trenutnih napovedih naj bi bilo okoli 80 odstotkov vseh živilskih izdelkov, ki jih izdelujejo v provinci Zhejiang, že opremljenih z embalažo, na kateri je poleg črtne kode natisnjena 2D-koda. Temu bo sledila tako imenovana tretja faza migracije iz enodimenzionalnih kod v dvodimenzionalne, ko bodo Kitajci do konca leta 2025 izboljševali programsko in strojno opremo sistemov POS za branje 2D-kod na ravni velikih samopostrežnih trgovin po vsej provinci. Tranzicija s črtnih kod na 2D-kode bo nato prešla s prehranskih izdelkov še na drugo trgovsko blago.

Kitajska provinca Zhejiang je z GS1 in njegovo kitajsko izpostavo podpisala skupni projekt za uvedbo 2D-kod za kakovostnejšo regulacijo trga, kjer so milijone izdelkov, ki so naprodaj v 65-milijonski provinci, opremili z 2D-kodo.
Kitajska provinca Zhejiang je z GS1 in njegovo kitajsko izpostavo podpisala skupni projekt za uvedbo 2D-kod za kakovostnejšo regulacijo trga, kjer so milijone izdelkov, ki so naprodaj v 65-milijonski provinci, opremili z 2D-kodo.

Evolucija na krilih tehnologije

Standardi se zdijo morda dolgočasni, a le do trenutka, ko spoznamo, da predstavljajo enega od ključnih gradnikov vseh omembe vrednih poslovnih procesov. Z njimi se srečujemo na vsakem koraku življenja, tudi če to nista trgovska ali logistična dejavnost. Standardi so hkrati podlaga marsikatere tehnologije, tehnologija pa del standardov, naj bo to umetna inteligenca, brezžična radijska identifikacija, internet stvari, aplikacije NFC ali 2D-kode, ki prinašajo nedvomno informacijsko evolucijo s prizvokom revolucije.

Procter & Gamble podpira prehod na 2D kode
Seznam vseh novic
Nova pravila pri označevanju vina
Nazaj na vrh