GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Kodni simboli

Kodni simboli

Standardi za avtomatski zajem podatkov

Črtne kode omogočajo hitro in zanesljivo identifikacijo v katerikoli točki preskrbovalne verige. Zaradi svoje preproste in relativno poceni tehnologije so črtne kode najbolj razširjena tehnologija avtomatske identifikacije.

Glede na potrebe označitve in okolja uporabe se uporabljajo različne kodne simbologije. Kodna simbologija je skupek pravil, ki določa pravila za pretvorbo številk in/ali znakov v niz grafičnih elementov. Črtne kode omogočajo samodejno zajemanje podatkov, ki so na fizičnih predmetih, in tako povezujejo svet fizičnih stvari s svetom elektronskih informacij.

2D in črtne kode imajo ključno vlogo v dobavnih verigah, saj industriji omogočajo samodejno prepoznavanje in sledenje izdelkov med njihovim gibanjem po dobavni verigi.

Najpogosteje uporabljeni so simboli EAN-13, ki se največkrat uporabljajo za označitev maloprodajnih izdelkov. V logistiki se je uveljavila uporaba simbologije GS1-128, ker omogoča dodajanje atributivnih podatkov, ki jih potrebujemo za upravljanje z enotami.

V sistemu podatkovnih nosilcev GS1 so vključene tudi RFID oznake.

V zadnjem času se je uveljavila tudi uporaba 2D simbolov, ki omogočajo, da se na majhnem prostoru zapiše velika količina podatkov.

Nazaj na vrh