GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Zdravstvo

Zdravstvo

Izboljšajte sledljivost zdravil in naprav, podprite klinične procese in povečajte varnost bolnikov

Standardi GS1 v zdravstvu

V zdravstvu je pozornost usmerjena v varnost uporabnikov zdravstvenih storitev in obvladovanje stroškov.

Ker pa je zdravstvo globalna dejavnost, je uporaba globalnih standardov GS1 ključna za:

  • varnost pacientov,
  • preprečevanje napak,
  • nadzor procesov,
  • zniževanje stroškov.


Na zdravstvenem področju so v svetu standardi GS1 zelo razširjeni. Uporablja jih večina deležnikov v celotni zdravstveni verigi, od proizvajalcev zdravil in medicinskih pripomočkov, distributerjev, veletrgovcev, lekarn, vse do izvajalcev zdravstvenih storitev.


Prednosti globalnih standardov GS1

Pri razvoju globalnih standardov GS1 za zdravstvo sodelujejo vsi svetovno pomembni proizvajalci, veletrgovci, razvojni medicinski centri, svetovno znane klinike, ipd. Organizacija GS1 sodeluje tudi z vrsto drugih organizacij, kot so: EAHP, Health Level Seven (HL7), ICCBBA, IHTSDO, ISQua, JIC. 

Standardi GS1 se razlikujejo od drugih standardov, ker so:

  • odprti, kompatibilni, medsektorski in interoperabilni,
  • testirani in dokazano uspešni v preko 20 panožnih dejavnostih,
  • enostavni za uporabo,
  • zmanjšujejo število napak zdravstvu za okoli 60 %.
Nazaj na vrh