GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Zdravstvo

Zdravstvo

Izboljšajte sledljivost zdravil in naprav, podprite klinične procese in povečajte varnost bolnikov

V zdravstvu je pozornost usmerjena v varnost uporabnikov zdravstvenih storitev in obvladovanje stroškov. Ker pa je zdravstvo globalna dejavnost, je uporaba globalnih standardov GS1 ključna za:

  • varnost pacientov,
  • preprečevanje napak,
  • nadzor procesov,
  • zniževanje stroškov.


Na zdravstvenem področju so v svetu standardi GS1 zelo razširjeni. Uporablja jih večina deležnikov v celotni zdravstveni verigi, od proizvajalcev zdravil in medicinskih pripomočkov, distributerjev, veletrgovcev, lekarn, vse do izvajalcev zdravstvenih storitev.

Prednosti globalnih standardov GS1

Pri razvoju globalnih standardov GS1 za zdravstvo sodelujejo vsi svetovno pomembni proizvajalci, veletrgovci, razvojni medicinski centri, svetovno znane klinike, ipd. Organizacija GS1 sodeluje tudi z vrsto drugih organizacij, kot so: EAHP, Health Level Seven (HL7), ICCBBA, IHTSDO, ISQua, JIC. 

Standardi GS1 se razlikujejo od drugih standardov, ker so:

  • odprti, kompatibilni, medsektorski in interoperabilni,
  • testirani in dokazano uspešni v preko 20 panožnih dejavnostih,
  • enostavni za uporabo,
  • zmanjšujejo število napak zdravstvu za okoli 60 %.

Standardi GS1 v akciji - podpirajo digitalno transformacijo zdravstva za boljšo obravnavo pacientov

Varnejša in učinkovitejša nega se začne s preprostim skenom.

Skeniranje na mestu oskrbe

Skeniranje na mestu oskrbe pomaga zmanjševati medicinske napake in povečuje varnost pacientov.

Preveri razmerje v oskrbovalni verigi (grafični prikaz)
Beleženje podatkov v kliničnih sistemih

Uporaba črtnih kod GS1 za beleženje podatkov v kliničnih sistemih izboljšuje hitrost in natančnost zajemanja podatkov, omogoča podporo pri kliničnih odločitvah ter izboljšuje sledljivost in odpoklic medicinskih izdelkov.

Preveri razmerje v oskrbovalni verigi (grafični prikaz)
Odpoklic

Zmožnost identifikacije izdelkov po seriji ali serijski številki s pomočjo standardov GS1 omogoča učinkovitejše, natančnejše in ciljno usmerjene odpoklice.

Preveri razmerje v oskrbovalni verigi (grafični prikaz)
Sledljivost

Sledljivost, ki jo omogočajo stanardi GS1, izboljšuje vidnost in pomaga preprečiti, da bi ponarejena in nekakovostna zdravila prišla do pacientov.

Preveri razmerje v oskrbovalni verigi (grafični prikaz)
Izmenjava matičnih podatkov v zdravstvu

Izmenjava točnih matičnih podatkov o izdelkih z uporabo standardov GS1 vodi v izboljšano oskrbo pacientov ter bolj učinkovite aktivnosti nabave, skladiščenja in plačil.

Preveri razmerje v oskrbovalni verigi (grafični prikaz)
Upravljanje dobavne verige v zdravstvu

Vidnost v dobavni verigi omogoča učinkovito upravljanje in trgovanje s partnerji. Učinkovito upravljanje dobavne verige in zalog na osnovi standardov GS1 ustvarja preglednost, zagotavlja potrebne ravni zalog ter lahko zmanjša odpadke.  

Preveri razmerje v oskrbovalni verigi (grafični prikaz)
FoodDataQuest predstavlja platformo s podatki, ki predstavlja revolucionaren korak v smislu zbiranja, organiziranja in posredovanja podatkov o hrani ter njeni poti od kmetije do vilice.
FoodDataQuest - platforma za kakovostnejše delovanje prehrambenega ekosistema

GS1 in Europe se je pridružila evropskemu projektu FoodDataQuest, katerega cilj je učinkovita sledljivost in kakovostna obdelava podatkov za večjo trajnostno naravnanost preskrbovalne verige s hrano.

Nova obzorja in rešitve na področju svetovne standardizacije
Nova obzorja in rešitve na področju svetovne standardizacije

Izšla je nova tiskana revija GS1 Slovenija, Novice23!

Procter & Gamble podpira prehod na 2D kode
Procter & Gamble podpira prehod na 2D kode

Predsednik uprave in izvršni direktor Procter & Gamble, Jon Moeller, je pred kratkim pozval svetovne industrijske voditelje k prehodu iz tradicionalnih črtnih kod na 2D kode, ki jih podpirajo GS1 standardi.

Avstralski pridelovalci citrusov so z uvedbo 2D-kod zaščitili lastne blagovne znamke izdelkov in omogočili potrošnikom, da s preprostim skeniranjem kode QR preverijo pristnost sadja in prek mikro spletne strani pridobijo ključne podatke o tem, kje je bilo
2D-kode pišejo prihodnost

Standardi se zdijo morda dolgočasni, a le do trenutka, ko spoznamo, da predstavljajo enega od ključnih gradnikov vseh omembe vrednih poslovnih procesov.

Standardi povečujejo sledljivost, učinkovitost in transparentnost poslovanja
Standardi povečujejo sledljivost, učinkovitost in transparentnost poslovanja

O prednostih novega pristopa, slovenskem zdravstvenem sistemu in ključnih izzivih vodstva Splošne bolnišnice Novo mesto govori njena direktorica doc. dr. Milena Kramar Zupan.

Na Dnevu GS1 o izzivih in inovacijah za zeleno prihodnost
Na Dnevu GS1 o izzivih in inovacijah za zeleno prihodnost

Tradicionalni dogodek Dan GS1 v družbi naših članov in poslovnih partnerjev ob zaključku leta 2023.

Standardi GS1 povečujejo učinkovitost kliničnih raziskav
Standardi GS1 povečujejo učinkovitost kliničnih raziskav

Optimizacija procesov, zagotavljanje natančnosti in prednostna obravnava varnosti pacientov igrajo na področju kliničnih raziskav zelo pomembne vloge.

8. mednarodna konferenca GS1 Healthcare bo potekala v brazilskem São Paulu med 3. in 5. oktobrom.
8. mednarodna konferenca GS1 Healthcare

8. mednarodna konferenca GS1 Healthcare bo potekala v brazilskem São Paulu med 3. in 5. oktobrom, na kateri bodo prisotni strokovnjaki s področja zdravstva iz vsega sveta.

Pod okriljem GZS ZIT je nastala sekcija eZdravje
Pod okriljem GZS ZIT je nastala sekcija eZdravje

Člani sekcije so na ustanovnem sestanku določili prioritete, med katerimi kotira najvišje konkretizacija nacionalne strategije eZdravja.

Nazaj na vrh