GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Vračljiva embalaža

Vračljiva embalaža

Upravljanje z embalažo ima tudi izreden ekološki pomen

Problematika upravljanja z vračljivo embalažo je izjemno široka, izzivov na tem področju ni malo. Standardi GS1 omogočajo dober pristop, a različna mednarodna praksa, parcialno reševanje problemov, različna zakonodaja in interesi so pripeljali do vrste lokalnih in tudi mednarodnih rešitev, ki pa med seboj v glavnem niso združljive.

Ločimo:

  • transportno vračljivo embalažo (vozički, palete, sodi, zaboji …)
  • prodajno vračljivo embalažo (steklenice, pivski sodi …)

V GS1 Slovenija smo v dogovoru s Trgovinsko zbornico Slovenije (TZS) in na pobudo nekaterih večjih trgovskih podjetij pripravili predlog označevanja vračljive embalaže.

S tem smo dosegli nacionalni dogovor za sledljivost prodajne povratne embalaže preko identifikacijske številke GS1 GTIN.

TZS: Identifikacijske številke in cenik vračljive embalaže

Palete kot vračljiva embalaža

Označevanje palet je zahteven posel. Vsakdo, ki manipulira s paletami, dobro ve, da so palete podvržene različnim okoliščinam - poškodbam, popravilom, rekonstrukcijam … Za nekatere palete se zahteva certifikat o biološki neoporečnosti. Določene so lastniške in jih lastnik zahteva nazaj.

Obstaja več rešitev za sledenje palet, obstajajo različni ponudniki storitev distribucije palet, kot sta EPAL in CHEP.

Označevanje in upravljanje s paletami
Palete kot vračljiva embalaža
Nazaj na vrh