GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Embalaža

Embalaža

Označevanje, sledljivost embalaže na poti k trajnosti

Trajnostna embalaža je prepoznana kot ključni dejavnik pri napredovanju k bolj trajnostnemu poslovnemu modelu. Opolnomočenje potrošnikov s pravimi informacijami spodbuja okoljsko ozaveščene odločitve in prispeva k bolj trajnostni prihodnosti. Uporaba QR kod z implementacijo standardov GS1 in izmenjava podatkov o embalaži prispevata k globalnim prizadevanjem za učinkovitejše in okoljsko osveščene prakse pakiranja.

Ker regulatorji, industrija in potrošniki zahtevajo nujne ukrepe v zvezi s podnebnimi spremembami, se vse bolj priznavajo pametne rešitve embalaže, ki spodbujajo bolj trajnosten gospodarski model.  Vsa embalaža ima ekološki vpliv – ocenjuje se, da embalažni materiali prispevajo približno 5–15 % celotnega ogljičnega odtisa izdelka*, ki ga je potrebno znižati.

Za učinkovito izvajanje trajnostnih praks in izpolnjevanje regulativnih zahtev je ključnega pomena, da vse zainteresirane strani, od proizvajalcev do potrošnikov, natančno izmenjujejo in uporabljajo digitalne informacije o izdelkih.

*Vir: Hellweg, S., & Milà i Canals, L. (2014). Novi pristopi, izzivi in priložnosti pri ocenjevanju življenjskega cikla. Znanost, 344 (6188), 1109-1113.

Izboljšanje trajnosti embalaže: vloga standardov GS1 in črtnih kod naslednje generacije

Standardi GS1, kot so črtne kode in njihove edinstvene številke za identifikacijo izdelkov, olajšajo natančno sortiranje, recikliranje in sledljivost embalažnih materialov. To lahko prinese učinkovite prakse upravljanja, ki prispevajo h krožnemu gospodarstvu.

Podatki o embalaži imajo ključno vlogo pri vzpostavljanju preglednih dobavnih verig v različnih panogah in regulatorji so na tem področju zelo dejavni. Politike predpisujejo razvoj in izmenjavo informacij o embalaži podatkov med podjetji (B2B) in med podjetji in potrošniki (B2C).

O vračljivi embalaži

Zagotavljanje jasnih informacij potrošnikom spodbuja okoljsko ozaveščene odločitve

Čeprav je upravljanje recikliranja bistveno, osredotočenost izključno na ta vidik ni dovolj. Potrošniki imajo ključno vlogo v postopku recikliranja, ena glavnih ovir za povečanje stopenj pa je pomanjkanje jasnih in zanesljivih informacij.

Nekatere države so dosegle napredek s sodelovanjem z GS1 pri izvajanju kavcijskih sistemov vračanja, pri čemer so podatke o embalaži uporabile za povečanje stopenj recikliranja. Te sheme so se izkazale za učinkovite pri spodbujanju odgovornih praks odstranjevanja.

Črtne kode naslednje generacije GS1, kot so 2D kode oz. QR z GS1 Digital Link, potrošnikom omogočajo dostop do informacij o embalaži in razumevanje sestavnih delov embalaže s preprostim telefonskim skeniranjem.

Opolnomočenje potrošnikov z jasnimi informacijami spodbuja okoljsko ozaveščene odločitve in prispeva k bolj trajnostni prihodnosti. Ko se izvajajo sistemi digitalnega kavcijskega vračanja, lahko potrošniki prejmejo kavcijo vsakič, ko reciklirajo izdelek, označen z 2D kodo, tako da preprosto skenirajo proizvod in v nekaterih primerih koš za recikliranje.

Časovnica uvajanja zakonodajnih sprememb na področju vračljive in odpadne embalaže v EU

2025
  • Za namene recikliranja se ločeno zbere 77 masnih % odpadnih plastenk pijač, danih na trg (SUP*)
  • Zahteve za proizvode glede minimalnega deleža recikliranih materialov (PPWR**):

a) Vse plastenke pijač s prostornino do treh litrov, ne glede na material, najmanj 25 % reciklirane plastike

*SUP - Single-use plastics (Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje)
**PPWR - Packaging and Packaging Waste Regulation (Uredba o embalaži in odpadni embalaži)

Direktiva EU o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje
2029
  • Za namene recikliranja se ločeno zbere 90 masnih % odpadnih plastenk pijač, danih na trg (SUP).
2030
  • Do 2030 vsa plastična embalaža primerna za recikliranje ali ponovno uporabo.
  • Zahteve za proizvode glede minimalnega delež recikliranih materialov (PPWR):

a) 30 % v primeru kontaktne embalaže (PET glavna sestavina)

b) Vse plastenke pijač s prostornino do treh litrov, ne glede na material, najmanj 30 % reciklirane plastike

2040
  • Zahteve za proizvode glede minimalnega deleža recikliranih materialov (PPWR):

a) 50 % v primeru kontaktne embalaže

b) Vse plastenke pijač s prostornino do treh litrov, ne glede na material, najmanj 65 % reciklirane plastike.

2050
  • Podnebna nevtralnost
Nazaj na vrh