GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

GS1 XML (BMS)

Standardizirana elektronska sporočila v formatu XML

GS1 XML ponuja standardizirana elektronska sporočila v formatu XML za izmenjavo poslovnih sporočil, kot so naročilnice, dobavnice, računi, potrdila … 

GS1 XML oziroma standardi za poslovna sporočila (Business Message Standards - BMS) je vzporedni standard s tradiconalnejšim standardom EANCOM. Njegov namen ni izpodriniti EANCOM, temveč ga dopolniti, saj je zaradi svoje enostavnejše implementacije in sodobnih tehnologij primeren tudi za manjša podjetja. Vsekakor velja, da bosta oba standarda do nadaljnjega živela vzporedno.

Glavne lastnosti GS1 XML:

 • GS1 XML pokriva celotni spekter poslovnih sporočil v preskrbovalnih verigah za vse udeležene sektorje.
 • GS1 XML je povsem skladen s tehnologijo in zahtevami metodologije UN/CEFACT.
 • GS1 XML se razvija v visoko tehnološkem in dobro organiziranem okolju.
 • GS1 XML lahko uporabljajo podjetja iz različnih sektorjev ne glede na svojo tehnološko platformo.
 • Globalna organizacija GS1 zagotavlja lokalno in globalno pomoč pri implementaciji in morebitnih zahtevkih za spremembe standarda.
 • GS1 XML temelji na mnogih letih poslovne prakse podjetij, ki ga pomagajo ustvarjati.

Elektronsko poslovanje s sporočili po standardu GS1 XML temelji na izmenjavi specifičnih elektronskih dokumentov, ki temeljijo na shemah XML. Vsako sporočilo sestavlja množica – paket shem, ki so javno dosegljive na strežnikih organizacij GS1.

Sporočila GS1 XML so urejena v poslovno-procesna področja. V vsakem področju je toliko sporočil, kolikor jih uporabljajo podjetja v poslovni praksi. Sporočila nastajajo po potrebah, ki se pojavljajo med podjetji, članicami sistema GS1.

Na voljo imamo področja, v katerih so specializirana sporočila za izmenjavo matičnih podatkov, naročanje, dobavo, plačevanje, logistiko, transport, planiranje...  

Osnovna navodila za uporabo GS1 XML povezujejo različna uporabniška navodila za implementacijo posameznih sporočil. 

V GS1 Slovenija imamo na voljo priporočila za naslednja sporočila:

 • Podatki o poslovnem partnerju (BMS 2.5: Party, BMS 3.3: PartyInfo)
 • Podatki o izdelku (Trade Item)
 • Naročilnica (Order)
 • Potrdilo naročila (Order response)
 • Dobavnica (Despatch Advice)
 • Potrdilo dobave – prevzem blaga (Receiving Advice)
 • Račun (BMS 2.4: Invoice, BMS 3.1: Invoice)
 • Naročilo prevoza (FTL Tender)


Več o standardu GS1 XML

Nazaj na vrh