GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

GS1 EANCOM

Standard, ki vsebuje definicije sporočil za elektronsko izmenjavo

GS1 EANCOM® je standard, ki vsebuje definicije sporočil za elektronsko izmenjavo poslovnih dokumentov – poslovnih sporočil.

Nastal je leta 1987, in sicer kot posledica zahtev podjetij po elektronskem poslovanju. EANCOM vsebuje podmnožico specifikacij standarda UN/EDIFACT in vključuje samo tista sporočila, ki so namenjena elektronskemu poslovanju v preskrbovalnih verigah.

Standardna sporočila EANCOM skrbijo za univerzalnost prenosa podatkov med posameznimi (seveda lahko povsem) različnimi računalniškimi sistemi. Izmenjava sporočil EANCOM praviloma poteka preko varnih zaprtih omrežij (Value Added Network - VAN), kar zagotavlja varen in zanesljiv prenos. Uporabniki EANCOMa morajo v svojih podjetjih uporabljati poseben konvertorski program, ki stoji med internimi aplikacijami oziroma podatkovnim bazami in distribucijo oziroma prejemanjem sporočil. 

Standard seveda zagotavlja, da je sporočilo neodvisno od informacijske infrastrukture oziroma od strojne ali programske opreme udeleženih partnerjev. Specifikacije standarda GS1 EANCOM

GS1 EANCOM® omogoča uporabo elektronskih sporočil, katerih format je v običajnem tekstualnem formatu, ki pa je zelo natančno strukturiran in določen s pravili standarda.

Vsa elektronska poslana sporočila se izmenjujejo med poslovnimi partnerji v (praviloma) zaprtem omrežju. Partnerji sodelujejo v poslovnem procesu in glede na njihovo funkcijo uporabljajo specifična poslovna sporočila. Prevoznik oziroma ponudnik logističnih storitev želi dobiti informacije o tem, od kod, kam, kaj in koliko. Kupec želi najprej vedeti, kaj in po kakšnih pogojih lahko kupuje. V verigi seveda nastopa več partnerjev, sporočila praviloma pričakujejo odgovor, na primer, na podlagi naročila kupec pričakuje potrditev naročila.

Posamezni sektorji so poslovno povezani in si morajo zato tudi izmenjevati poslovne podatke. Standard ima specializirana sporočila za podporo preskrbovalnim verigam.


Ta vsebujejo osnovne podatke o izdelkih ter imenih poslovnih partnerjev.

  • Sporočilo Party Information (PARTY) se uporablja za identifikacijo podatkov o lokacijah partnerjev, to so vsi naslovni podatki, kontaktne osebe, finančne institucije za konkretnega partnerja …
  • Sporočilo Product Information (PRODAT) zagotavlja kakovostne in ažurne podatke, kot so opisni, logistični, dimenzijski, finančni podatki o izdelkih.

To so sporočila za cikel od predračuna do računa.

  • Sporočilo Quotation ali predračun vsebuje podrobnosti o možnem naročilu blaga s strani potencialnega kupca. Tu so našteti vsi pogoji dobave, cene, popusti …
  • Sporočilo Purchase Order (ORDERS) omogoča izdelavo naročila.
  • Sporočila za področje transporta in logistike omogočajo izmenjavo podatkov potrebnih za transport in dobavo prej dogovorjenih in naročenih izdelkov.
  • Sporočilo Invoice (INVOIC) sproži izvedbo plačila za poslano in prejeto blago.

Ta skupina sporočil omogoča poslovnim partnerjem izmenjavo podatkov, kar je osnova za planiranje proizvodnje in prodaje.

  • Omogočajo izmenjavo podatkov, ki opisujejo poslovne kapacitete ponudnika in kupca.
  • Ponujajo ažurne informacije in poročila o prodaji, zalogah in omogočajo planiranje tržnih strategij.

Obstaja posebno sporočilo (APERAK), ki omogoča sistemski opis morebitne napake v transportu sporočil. To sporočilo se lahko uporablja tudi kot neke vrste povratnica prejema sporočila.

Nazaj na vrh