GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

GS1 Digital Link

Vedno pogosteje se dogaja, da je na enem izdelku več kodnih simbolov. Razlog za to je, da je vsak od njih nameščen za en sam namen, kot so operacije dobavne verige, prodajno mesto, razširjene informacije za potrošnike in promocijska interakcija. To zavzema veliko prostora na embalaži ter zmoti potrošnike, osebje in skenerje.

GS1 Digital Link ("GS1 DL") omogoča, da ena koda opravlja več funkcij, tako na spletu kot zunaj njega, kar zmanjšuje potrebo po več kodah na embalaži in ima v prihodnosti potencial za uresničitev vizije enega nosilca podatkov za vse potrebe.

Vpeljave GS1 DL ni treba izvesti kot velik, enkraten projekt, temveč ga je mogoče izvajati postopoma. Začetne spremembe se lahko izvedejo z ničelnimi stroški, ki postavijo temelje za prihodnji razvoj, ki zagotavlja veliko preprostejše in cenejše poti za izpolnjevanje zahtevnejših zahtev v prihodnosti.

Danes lahko na maloprodajnih izdelkih najdemo različne kodne simbole, relacije med njimi pa niso opredeljene. Mogoče je tudi, da bi na enem izdelku imeli več 2D simbolov – vsakega za svoj segment uporabe. To seveda ni zaželeno, četudi bi bila jasno določena pravila namestitve, saj bi prihajalo do zmede, če bi skenirali »neželen« simbol oziroma simbol, namenjen drugi ciljni skupini ali aplikaciji. To pa zato, ker se kodiranje podatkov za obe ciljni skupini, trgovca in potrošnika razlikuje. Taka sta prva dva primera na spodnji sliki.


Kodni simbol QR, ki vsebuje povezavo URL z GTIN in atributivnimi podatki predstavlja rešitev, ki z uporabo standarda GS1 Digital Link združuje tako QR kodo kot GS1 Datamatrix z atributivnimi podatki - torej dobimo identifikacijo na POS z razširjenim naborom podatkov in hkrati komunikacijo s kupcem!
Izdelek bi tako lahko identificirali s skeniranjem linearnih simbolov iz družine EAN/UPC, GS1 Data Matrix ali QR, seveda če bo slednji vključeval na ustrezen način kodiran GTIN izdelka (po sintaksi GS1 Digital Link).

Da bi bilo mogoče izkoristiti vse možnosti, ki jih podatkovni model s sintakso GS1 Digital Link prinaša:

  • mora trgovec prilagoditi POS sistem tako, da bo podpiral dodatno kodirane atributivne podatke. Ne pozabimo, danes je vse, kar se na POS obvladuje, izključno GTIN;
  • mora proizvajalec (lastnik blagovne znamke) za vsak izdelek oblikovati posebno pristajalno stran, ker uporaba generične povezave (na primer domača stran podjetja) ne zagotovi usmerjene komunikacije s kupcem.
Več o 2D kodah
2D koda v logistiki
Raziskava: Uvajanje 2D kod v maloprodajni proces

GS1 Digital Link je metoda, s katero je mogoče doseči vrsto posebnih poslovnih ciljev:

  • en nosilec podatkov lahko opravlja več funkcij, s čimer se zmanjša potreba po dodajanju dodatnih nosilcev podatkov na prodajno enoto;
  • enostavnejša izmenjava podatkov tako za potrebe B2B kot B2C.

Tehnologije in standardi, na katerih temeljita svetovni splet in sistem GS1, so zreli in dobro preizkušeni. GS1 DL temelji na odprtih standardih, ki spodbujajo interoperabilnost med rešitvami.

Sintaksa GS1 DL zagotavlja možnost kodiranja dodatnih podrobnosti o izdelku, ki se lahko nato uporabijo za zagotavljanje bogatejših izkušenj z izdelki za blagovne znamke, trgovce na drobno in potrošnike. Je popolnoma neodvisna od katerega koli nosilca podatkov vendar se bo največkrat uporabljala skupaj z QR simbolom.

Poglejte si primer prehodne označitve maloprodajnega izdelka, ki nosi EAN-13 črtno kodo ter QR kodo z GS1 Digital Link. Slednji je povezan s spletno stranjo z referenco na identifikacijsko številko izdelka GTIN-13, ki nosi več podatkov o izdelku.

Poglejte primer spletne strani izdelka - GS1 Digital Link
Nazaj na vrh