GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

GS1 Digital Link

Danes lahko najdemo različne simbole, relacije med njimi pa niso opredeljene. Še posebej stanje, ko bi na enem izdelku imeli več 2D simbolov – vsakega za svoj segment uporabe. To seveda ni zaželeno, četudi bi bila jasno določena pravila namestitve, saj bi prihajalo do zmede, če bi skenirali »napačen« simbol oziroma simbol, namenjen drugi ciljni skupini. Kodiranje podatkov za obe ciljni skupini, trgovca in potrošnika, se razlikuje.

Kodni simbol QR, ki vsebuje povezavo URL z GTIN in atributivnimi podatki predstavlja rešitev, ki z uporabo standarda GS1 Digital Link združuje tako QR kodo kot GS1 Datamatrix z atributivnimi podatki - torej dobimo identifikacijo na POS z razširjenim naborom podatkov in hkrati komunikacijo s kupcem!

Izdelek bi tako lahko identificirali s skeniranjem linearnih simbolov iz družine EAN/UPC, GS1 Data Matrix ali QR, seveda če bo slednji vključeval na ustrezen način kodiran GTIN izdelka (po sintaksi GS1 Digital Link).


Da bi bilo mogoče izkoristiti vse možnosti, ki jih podatkovni model s sintakso GS1 Digital Link prinaša:

  • mora trgovec prilagoditi POS sistem tako, da bo podpiral dodatno kodirane atributivne podatke. Ne pozabimo, danes je vse, kar se na POS obvladuje, izključno GTIN;
  • mora proizvajalec za vsak izdelek oblikovati posebno pristajalno stran, ker uporaba generične povezave (na primer domača stran podjetja) ne zagotovi usmerjene komunikacije s kupcem.

Poglejte si primer prehodne označitve maloprodajnega izdelka, ki nosi EAN-13 črtno kodo ter QR kodo z GS1 Digital Link. Slednji je povezan s spletno stranjo z referenco na identifikacijsko številko izdelka GTIN-13, ki nosi več podatkov o izdelku.

Poglejte primer spletne strani izdelka - GS1 Digital Link
Nazaj na vrh