GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

Obrazci

Obrazci za podpis soglasja ali izjave v namene uprvaljanja članstva v GS1 Slovenija

Podpora članom

Za dodatne informacije se obrnite na člansko ekipo GS1 Slovenija.

Izpolnjene obrazce, namenjene upravljanju članstva, naslovite na info@gs1si.org ali poštni naslov: GS1 Slovenija, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana.

Soglasje za prejemanje eRačuna
Soglasje za prejemanje eRačuna

V zavodu GS1 Slovenija skušamo slediti trendu brezpapirnega in okolju prijaznejšega poslovanja. Vabimo vas, da se nam pridružite in se odločite za prejemanje elektronskih računov. Če želite prejemati eRačun preko portala bizBox ali na elektronski naslov, vas prosimo, da izpolnite soglasje.

Izjava o višini letnih prihodkov
Izjava o višini letnih prihodkov

Višina letne naročnine je odvisna od vrste in količine dodeljenih številk GS1 ter od letnega prometa (čisti prihodki od prodaje za gospodarske družbe oziroma letni prihodki za negospodarske družbe), ki ga je član ustvaril v preteklem letu. Če podatki niso javno dostopni, jih je član dolžan sam posredovati GS1 Slovenija do 31.5. v tekočem letu, tako da predloži izpolnjeno izjavo o višini letnih prihodkov.

Sprememba glavne kontaktne osebe
Sprememba glavne kontaktne osebe

Član GS1 Slovenija ob včlanitvi določi glavno kontaktno osebo, ki je odgovorna za pravilno uporabo standardov GS1. Z izpolnjenim obrazcem nam lahko sporočite spremembo podatkov ali zamenjavo kontaktne osebe.

Prijava intervalov GS1 za označevanje UDI
Prijava intervalov GS1 za označevanje UDI

Vsi proizvajalci medicinskih pripomočkov, ki poslujejo na trgu EU, so v skladu z uredbo o medicinskih pripomočkih zavezani k označevanju medicinskih pripomočkov z oznakami UDI in poročanju v evropsko centralno bazo medicinskih pripomočkov EUDAMED.

Obrazec za izstop iz članstva
Obrazec za izstop iz članstva

Ob prenehanju statusa kolektivnega člana v nikakršni obliki in za nikakršen namen ni več dovoljeno uporabljati dodeljenih GS1 številk.

Nazaj na vrh