GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

Za vse obstoječe in nove uporabnike smo na enem mestu združili koristne informacije o uporabi standarda GS1 SSCC in e-sporočila DESADV.

Sistem standardov GS1 vsebuje poseben identifikacijski ključ GS1, ki je bil zasnovan za potrebe sektorja transporta in logistike. Imenuje se zaporedna koda zabojnika – GS1 SSCC (Serial Shipment Container Code), in zagotavlja edinstveno, globalno in nevtralno sredstvo za enolično identifikacijo posameznih logističnih enot.

GS1 SSCC je ključen in edini obvezen podatek na logistični nalepki GS1. Z GS1 SSCC na logistični nalepki GS1, lahko zajemamo in izmenjujemo informacije o tem kaj se z logistično enoto dogaja na poti.

GS1 SSCC lahko vključimo v elektronsko dobavnico DESADV (Despatch Advice). To pomeni, da lahko v večini primerov le z enim enostavnim skenom logistične nalepke GS1, odpremo dostop do predhodno prejetega e-sporočila DESADV, kar partnerjem v verigi omogoča spremljanje, razvrščanje in sledenje vsem dohodnim in odhodnim enotam in njihovi vsebini, enostavnejše upravljanje z zalogami, in hitrejšo manipulacijo z enotami.

Številne raziskave in primeri dobre prakse kažejo na vrsto prednosti in koristi, ki jih prinašata standarda GS1 SSCC in DESADV.

Koristnost opremljenosti logističnih enot z logistično nalepko GS1, ki vsebuje zaporedno kodo zabojnika SSCC (Serial Shipment Container Code), je prepoznana v vedno več sektorjih povezanih s trgovino, transportom in logistiko. SSCC, s tem ko omogoča, da je vsaka posamezna logistična enota enolično označena, prinaša prednosti pri sledenju, naročanju, dostavi in avtomatskem prevzemanju blaga. V kombinaciji z elektronsko dobavnico DESADV (Despatch Advice) pa so koristi še večje, saj se fizični tok lahko optimalno poveže z informacijskim tokom.

Raziskave in primeri dobre prakse

Raziskava uporabe eDobavnice v Sloveniji

Razširjenost uporabe standarda GS1 SSCC in DESADV v Sloveniji

V GS1 Slovenija nas je zanimalo v kolikšni meri naši člani že uporabljajo SSCC in DESADV, zato smo v letu 2019 izvedli raziskavo o razširjenosti uporabe SSCC in DESADV v Sloveniji. Raziskava temelji na vzorcu 353 članov GS1 Slovenija, ki upravljajo z logističnimi enotami.

Dobra polovica podjetij (članov GS1 Slovenija) za identifikacijo palet uporablja SSCC.
Slaba tretjina podjetij (članov GS1 Slovenija) izmenjuje elektronsko dobavnico s svojimi poslovnimi partnerji.  


Primer dobre prakse Tesco in Daily Crest

Z uporabo SSCC in DESADV lahko dobavitelji dosegajo skoraj 100 % natančnost dostave.


IZZIV

Trgovska veriga supermarketov Tesco je želela izboljšati dostavni čas in znižati zaloge v regionalnih distribucijskih centrih (DC), hkrati pa povečati učinkovitost in znižati stroške procesa prevzema blaga. Na drugi strani je Dairy Crest, eden izmed Tescovih dobaviteljev, želel avtomatizirati svojo dobavno verigo. Partnerja sta združila sodelovanje, z namenom izboljšanja povezave informacijskega toka z dostavo blaga v Tescove DC, pri tem pa želela ohraniti visok standard izvajanja storitev za stranke.

 

REŠITEV

Tesco sedaj svojemu dobavitelju Dairy Crest oddaja naročila preko računalniške izmenjave podatkov – RIP. Ko dobavitelj pripravi naročilo, vsako paleto označi s številko GS1 SSCC in logistično nalepko GS1. Preko informacijskega sistema za upravljanje skladišč WMS (Warehouse Management System) dobavitelj pošlje Tescovemu prevzemnemu mestu sporočilo o najavi pošiljke ASN (Advanced Ship Notice). Tesco tako vnaprej pozna vsebino pošiljke, kar mu omogoči boljši prevzem in hitrejšo identifikacijo kakršnihkoli odstopanj.

 

VREDNOSTI IN KORISTI
 • Dobavitelj Daily Cres je dosegel 99,5 % natančnost dostave za vse Tescove dostavne točke
 • Manj ročnih, s papirjem podprtih procesov, s čimer so zmanjšali število napak in omogočili učinkovitejši denarni tok.
 • Tesco ima boljšo preglednost nad prevzemi blaga, skladišnimi operacijami in zalogami dobaviteljevih izdelkov v vseh svojih trgovinah.
 • Zmanjšali so čas raztovarjanja tovornjakov, in sicer za 26-paletni tovornjak, so raztovarjanje iz 52 minut znižali na 11 minut.
 • Zmanjšali so napake in stroške dela.

Preskrbovalan veriga

Študija GS1 Avstrije, 2015

V maloprodaji lahko z logistično nalepko GS1 in e-dobavnico DESADV prihranite tudi do 30 minut časa za prevzem ene palete.


Študija: Integracija logistične nalepke GS1 z e-sporočilom DESADV

Kvalitativna študija o integraciji logistične nalepke GS1 z elektronskim sporočilom DESADV v sektorju izdelkov široke potrošnje – fast moving consumer goods (FMCG), ki jo je v imenu GS1 Avstrije izdelala univerzitetna profesorica dr. Maria Madlberger, profesorica univerze Webster University na Dunaju.

Študija je bila izvedena na podlagi raziskave, v katero je bilo vključenih 17 večjih avstrijskih podjetij, in zajema:

 • oceno aktualnega stanja integriranosti logistične nalepke GS1 in DESADV v procese trgovskih, proizvodnih in logističnih podjetjih v Avstriji,
 • oceno in analizo prednosti in problematičnih področij integracije logistične nalepke GS1 in DESADV, ter razlogov in posledice nepopolne integracije.

 

 • Ključne ugotovitve

V Avstriji se delež izmenjanih DESADV v trgovskih podjetij giblje med 15 in 60 %, med proizvajalci pa od 5 do 50 %.

Logistična nalepka GS1 v kobinaciji z DESADV podjetjem omogoči prihranek časa in avtomatizacijo dohodnega blaga, zaradi odprave ročnega štetja.
V maloprodaji lahko z logistično nalepko GS1 in e-dobavnico DESADV prihranite tudi do 30 minut časa za  prevzem ene palete.  
DESADV omogoča elektronski dostop do podatkov. Podjetja hitreje dostopajo do informacij prek elektroskih podatkov, namesto papirantih dokumentov.
Napake in neskladja so hitreje odkrita in hitreje odpravljena.

Rezultati raziskave (.pdf)

Primer dobre prakse nemškega podjetja Lenze

Učinkovitejša izvedba procesa izdaje blaga, in popolna prilagodljivost pri izbiri ter vpeljavi novih ponudnikov logističnih storitev.


IZZIV

Podjetje Lenze oskrbuje svoje kupce po vsem svetu preko 10 logističnih centrov, ki pa uporabljajo vsak svoj lastni interni sistem in procese. Na drugi strani pa lokalni prodajalci in servisi zahtevajo vidnost izdaje blaga in dobave kupcem, saj lahko le na tak način učinkovito odgovorjajo na poizvedbe strank. Hkrati je tudi podjetje Lenze želelo na učinkovit in enostaven način vključiti v svoje procese nove ponudnike logističnih storitev, brez potrebe po večji spremembi njihovega sistema.

 

REŠITEV

Podjetje Lenze je vse svoje interne nalepke zamenjalo s standardno logistično nalepko GS1, ki vsebuje zaporedno kodo zabojnika - GS1 SSCC. Podjetje je hkrati združilo podatke SSCC s številko pošiljke iz sistema SAP (Handling Unit Number), da je vzpostavilo direktno povezavo med stranko, izdelkom in logistično enoto.

 

VREDNOSTI IN KORISTI
 • Učinkovitejša izvedba procesa izdaje blaga.
 • Zmanjšanje števila napak.
 • Popolna prilagodljivost pri izbiri in vpeljavi novih ponudnikov logističnih storitev.
 • Dostop do informacij o prejemu blaga s strani kupcev.

Preskrbovalan veriga

Raziskava Global Scorecard, 2011

Večji delež logističnih enot boste označili z GS1 SSCC, boljši bodo vaši poslovni rezultati. 


Raziskava: S standardi GS1 do učinkovite preskrbovalne verige

Raziskava organizacije Consumer Goods Forum iz leta 2011 »Make your supply chain more effcient by using GS1 Global Standards« izpostavlja številne koristi implementacije standardov GS1 v procese podjetij:

 • Vidne izboljšave na področju poslovne uspešnosti, kot npr. nižji stroški distribucije in učinkovitejše upravljanje z zalogami
 • Rezultati raziskave, ki je temeljila na vzorčnem panelu podjetij, ki so sodelovala v 4-letni raziskavi (2006-2010/11) so pokazali, da so podjetja v 4-letnem obdobju uspela povečati vključenost standardov v svoje procese in povečati poslovno uspešnost.
 • Večja učinkovitost je očitna v preskrbovalnih verigah podjetij, ki imajo višji nivo implementacije.
 • Ključne ugotovitve

Večji delež logističnih enot boste označili z GS1 SSCC, boljši bodo vaši poslovni rezultati

Podjetja, ki imajo nivo implementacije GS1 SSCC nad 75 %, imajo 2 % višjo stopnjo zagotavljanja dobavnih storitev, kot podjetja, ki imajo manj kot 75 % logističnih enot označenih z GS1 SSCC.
Proizvajalci, ki imajo več kot 75 % pokritost označenih logističnih enot z GS1 SSCC, bolje upravljajo z zalogami, saj so uspeli število dni za kritje zalog zmanjšati tudi za 50 %.
S standardi so podjetja v 4-letnem obdobju uspela za 3 % povečati točnost dostav, ter za 6 % znižati distribucijske stroške.

Rezultati raziskave (pdf.)

Primer dobre prakse danskega trgovca z živili Albert Heijn

Veliki prihranki časa pri pregledu blaga in manjše število napak pri dostavi pošiljk.


IZZIV

Danski trgovec z živili Albert Heijn vsakodnevno išče nove načine za izboljšanje storitev za svoje kupce, kar vključuje tudi bolj transparentno, prilagodljivo in odzivno dobavno verigo za učinkovito zadovoljevanje potreb kupcev.

 

REŠITEV

Albert Heijn je v sodelovanju z dobavitelji uspel racionalizirati procese prevzema blaga po celotni mreži distribucijskih centrov (DC). Trgovec je pozval svoje dobavitelje, da začnejo uporabljati GS1 SSCC skupaj z logistično nalepko GS1, in tako enolično označijo vsako logistično enoto, ki potuje v DC. SSCC so prav tako vključili v e-sporočilo Despatch Advice, ki predhodno napove prihajajočo pošiljko, kar je omogočilo trgovcu, da z enim skenom logistične nalepke GS1 le še preveri pravilnost podatkov.

 

VREDNOSTI IN KORISTI
 • Veliki prihranki časa pri pregledu blaga.
 • Napake pri dostavi pošiljk so se zmanjšale za 1 % vseh pošiljk.
 • Veliki prihranki časa in stroškov pri dostavi.
 • Povečana zmogljivost nakladalnih mest. Večja zanesljivost dostav in posledično večje zadovoljstvo strank.
 • Izboljšanja varnost potrošnikov, hitrejši odpoklic.

Preskrbovalan veriga

O elektronski dobavnici
Raziskava uporabe dobavnice v Sloveniji
Idealen primer
Nazaj na vrh