GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Pravila o dodeljevanju številk GTIN v zdravstvu

15. marec. 2021

Z upoštevanjem pravil o dodeljevanju številk GTIN po vsej zdravstveni verigi se lahko občutno zmanjšajo stroški ter izboljšata učinkovitost in varnost pacientov. S tovrstno identifikacijo »prodajnih enot« se ohranja operativna učinkovitost, zagotavlja tekoče delovanje globalne preskrbovalne verige in zagotavlja skladnost z različnimi predpisi po vsem svetu.

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) zagotavlja globalni standard za identifikacijo prodajnih enot, kot so v zdravstvu zdravila in ostali zdravstveni pripomočki. S pomočjo omenjene številke lahko pridobimo ključne informacije o izdelku in ga naročimo ali fakturiramo v vsaki točki preskrbovalne verige. Na takšen način lahko industrija sprejema natančnejše in bolj učinkovite odločitve, ki so povezane z identifikacijo zdravil in ostalih pripomočkov. Vse skupaj pa prispeva k zmanjšanju celotnih stroškov, bolj tekočemu delovanju ter izboljša učinkovitost in varnost pacientov.

Edinstvena identifikacija prodajnih enot, kot so zdravstveni izdelki, je ključna še pri zagotavljanju skladnosti z različnimi predpisi po vsem svetu, kar predstavlja zagotovilo pri naročanju izdelkov oziroma njihovi dejanski ustreznosti. S tem namenom velja omeniti kot zanimivost, ki dokazuje striktnost standardov, da morajo podjetja s področja zdravstva zagotoviti, da se številke GTIN, ki so dodeljene reguliranim prodajnim enotam v zdravstvu, ne uporabijo nikoli ponovno! Slednje bi namreč lahko zaradi morebitne kolizije med starimi in novimi zdravili pripeljalo zaradi različnosti do ogrožanja zdravstvene varnosti.

GS1 zagotavlja s tovrstnim pristopom globalno usklajen okvir za uporabo standardov na področju zdravstva, kar predstavlja podlago za izvedbo učinkovitih preskrbovalnih verig in zagotovitev varnosti pacientov v smislu dobave točno predpisanega zdravila ali zdravstvenega pripomočka. S tem so zagotovljena jasna pravila o dodeljevanju globalne trgovinske številke izdelka (GTIN) reguliranim izdelkom v zdravstvu.

Dodati velja, da je bil standard o dodeljevanju številk GTIN v zdravstvu razvit skladno s sistemom GSMP (Global Standards Management Process) in šteje v sistem standardov GS1. Dokument o standardu je temu primerno dostopen v različnih jezikih na spletni povezavi: https://www.gs1.org/1/gtinrules/en/healthcare

Za vse, ki bi radi izvedeli še več o novih pravilih označevanje medicinskih pripomočkov, pripravljamo v GS1 Slovenija v sodelovanju z Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke RS JAZMP specialistični spletni seminar. Seminar bo v prvi vrsti namenjen vsem proizvajalcem in distributerjem medicinskih pripomočkov, ki se tržijo v Evropski uniji. K udeležbi so vabljeni tudi ostali interesenti s področja označevanja zdravil in zdravstvenih pripomočkov po novi regulativi, ki stopa v veljavo 26.5.2021. Več o vsebini seminarja, ki ga bosta vodili Marija Groznik (GS1 Slovenija) in Carmen Klun (JAZMP), lahko izveste na naslednji povezavi: tukaj.

Poziv članom, ki prodajajo medicinske pripomo...
Seznam vseh novic
Umetna inteligenca, kakovostni podatki in sta...
Nazaj na vrh