GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Umetna inteligenca, kakovostni podatki in standardi

22. januar. 2021

Gostujoči komentar: prof. dr. Dunja Mladenić, vodja Laboratorija za umetno inteligenco Instituta “Jožef Stefan” 


 

Umetna inteligenca je znanost, ki nam lahko pomaga spoprijeti se s kompleksnostjo in negotovostjo sveta okrog nas. V veliki meri sloni na analizi podatkov, katerih kakovost je bistvena za uspešno delovanje metod in orodij umetne inteligence. Če so podatki pomanjkljivi, zavajajoči ali pristranski, se bo to odražalo v na njih zgrajenih modelih. S tem dejstvom si lahko tudi pomagamo, da opazimo in ozavestimo pristranskost v okolju, iz katerega zajemamo podatke.

Danes so tako podatki kot orodja široko dostopni, zato smo lahko izpostavljeni nevarnosti uporabe orodij brez razumevanja ozadja in napačne interpretacije rezultatov. Znanstveniki in strokovnjaki opozarjajo na potrebo po odgovorni in zavestni uporabi orodij umetne inteligence, še posebej pri množični vsakdanji uporabi v sistemih, ki lahko vplivajo na dojemanje in obnašanje ljudi.  

Razvoj standardov na področju množičnih podatkov in umetne inteligence nam pomaga tako pri definiranju in razumevanju terminologije in opisovanju zahtevnih sistemov, kot tudi pri interoperabilnosti, upoštevanju pravil in norm ter zagotavljanju kakovosti rezultatov. Slovenija aktivno sodeluje pri oblikovanju standardov in politik na področju umetne inteligence preko članstva v ustreznih telesih mednarodnih organizacij (npr. v ekspertnih skupinah pri OECD, UNESCO, Svet Evrope, GPAI - Global Partnership on AI) in preko udejstvovanj na mednarodnih posvetih (npr. pod okriljem Evropske komisije, UNESCO, ZN in znanstvenih konferenc). 

Tudi znanstveniki si z razvojem metod umetne inteligence in analize podatkov prizadevamo ponuditi orodja in sisteme, ki bodo zanesljivi, pravilni, transparentni in bodo prispevali pri razvoju znanosti, gospodarstva in izboljšanju vsakodnevnega življenja.

Člani GS1 Slovenija boste v naslednjem tednu prejeli letno revijo GS1 Slovenija. Revijo Novice 20 si lahko ogledate tudi na spletu: TUKAJ.

Pravila o dodeljevanju številk GTIN v zdravst...
Seznam vseh novic
Objavljamo priporočila za označevanje rib
Nazaj na vrh