GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
GS1 Slovenija je uspešno izvedla seminar z namenom certificiranja znanja

GS1 Slovenija je uspešno izvedla seminar z namenom certificiranja znanja

12. april. 2022

GS1 Slovenija je v začetku aprila organizirala spletni seminar, ki je bil namenjen spoznavanju zakonitosti globalnega sistema GS1. Na dvodnevnem seminarju z zaključnim certificiranjem so slušatelji s pomočjo izkušenih predavateljev in strokovnjakov spoznali rešitve na področju standardov GS1, podkrepljene z obilico praktičnih primerov, s katerimi se srečujemo na področju globalnih preskrbovalnih verig in si pridobili v primeru uspešno opravljenega preskusa znanja certifikat stopnje 1 - Razume standarde GS1.

V globalnem poslovnem okolju igrajo dostopne, točne in razumljive informacije, kot podlaga za pravilno oštevilčenje, označitev enot in izmenjavo podatkov na podlagi standardov GS1, eno izmed ključnih vlogo. Z njimi lahko podjetja izpolnjujejo zahteve svojih kupcev doma ter v svetu na bolj ekonomičen in kakovosten način. Temu primerno je bil seminar posvečen osvajanju znanj s področja: učinkovitosti preskrbovalnih verig in sledljivosti, identifikacij enot s pomočjo identifikacijskega ključa GS1 in dodatnih atributivnih podatkov, avtomatskega zajema podatkov s črtnim kodiranjem, zagotavljanja dobre berljivosti kod in verifikacije ter učinkovite izmenjave matičnih in transakcijskih podatkov. 

Za kakovostno izvedbo seminarja so poskrbeli Barbara Pristavec, ki v GS1 Slovenija skrbi za organizacijo in izvedbo izobraževanj in dogodkov ter deluje na področju članstva in Registra številk GS1, Martin Kamenšek, svetovalec v GS1 Slovenija in strokovnjak na področju črtnega kodiranja in zagotavljanja dobre berljivosti kodnih simbolov, Marija Groznik, svetovalka in vodja področja zdravstva v GS1 Slovenija za upravljanje in izmenjavo kakovostnih matičnih podatkov o izdelkih in pakiranjih, Matjaž Martini, strokovnjak na področju identifikacije in uporabe rešitev GS1 v logistiki in tehnični svetovalec, ter Roko Staničić, ki ima bogate izkušnje na področju IT in podpore na področju logistike, skladiščenja in vodenja projektov s področja uporabe standardov GS1 v različnih industrijskih sektorjih.

Slušatelji so po dvodnevnem seminarju lahko utrjevali znanje pred preskusnim certificiranjem s pomočjo učbenika z naslovom Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig in delovnega zvezka za utrjevanje znanja s pomočjo vaj in vprašanj. Vsi, ki so uspešno opravili preskus znanja s področja uporabe globalnih standardov in rešitev GS1 v svetu preskrbovalnih verig, so pridobili certifikat »Razume standarde GS1«.  blabkahala

Za sponzorsko podporo se zahvaljujemo Ambasadorju seminarjev GS1 Slovenija: Mercator d.d. in sponzorju dvodnevnega seminarja, Petrol d.d.

Standardi GS1 povečujejo uspešnost cepljenja...
Seznam vseh novic
Identifikacija lokacij z GS1 GLN
Nazaj na vrh