Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig

Učbenik in delovni zvezek Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig zajema vsebine, ki se nanašajo na označevanje prodajnih enot, skladno z obstoječimi zahtevami vseh večjih trgovskih podjetij doma in v tujini.

 

V učbeniku in delovnem zvezku predstavljene vsebine pogosto ostanejo skrite, čeprav se z njimi srečujemo vsak dan. Kadar poslovni procesi in življenje samo tečejo gladko, lahko sklepamo, da so osnovne stvari urejene. Od urejenosti preskrbovalne pa verige je odvisno, ali bomo na polici trgovine našli svoj najljubši izdelek po ustrezni ceni.

Učbenik (kazalo)

 

Cena učbenika
Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig  (DDV ni vključen)

 

13,33 EUR

 

Učbenik je na voljo v tiskani obliki.

Naročilo učbenika

Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig

Delovni zvezek (.pdf)

 

Prilagajanje novim zahtevam, predvsem pa zagotovitev visoke učinkovitosti v preskrbovalni verigi, pogosto ni lahka naloga. Pri tem je treba obvladovati celo vrsto dejavnikov. V okolju odprte distribucije je tako med seboj včasih treba povezati zelo različna okolja. Upravljanje takega sistema je lahko precej zapleteno. Pomembno vlogo pri racionalizaciji procesov med udeleženci ima zato uporaba enotnih pravil – standardov. Pomembno je, da so pri enotnih rešitvah v kar največji meri upoštevana pravila dobrih praks. Táko je tudi osnovno vodilo pri razvoju in vzdrževanju sistema standardov GS1.

 

Učbenik je sestavljen iz treh glavnih sklopov:

  • V prvem so predstavljeni splošne značilnosti preskrbovalne verige in načini, ki omogočajo vzpostavitev učinkovitega upravljanja.
  • V drugem delu je podrobneje predstavljen vidik sledljivosti, ki se mu za celo vrsto izdelkov in področij niti ne moremo več izogniti.
  • Tretji del je namenjen predstavitvi sistema standardov GS1, ki je ključen v verigah blaga široke potrošnje – v učbeniku je podrobneje predstavljen sklop, ki se nanaša na identifikacijo oziroma označitev.

V zadnjem delu so podani sklopi, ki dopolnjujejo predstavljene vsebine oziroma omogočajo dodatni vpogled v predstavljene vsebine (pojmovnik, matrika sledljivosti). Dodatno smo pripravili delovni zvezek, ki je vsem na voljo brezplačno.
 

Če bi radi pridobili več znanja o upravljanju preskrbovalnih verig in učinkoviti uporabi globalnih standardov GS1 nas kontaktirajte:

 

dr. Mateja Podlogar
T: +386 1 5898 334
E: mateja.podlogar@gs1si.org