GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Carrefour stavi na Global Data Synchronisation Network (GDSN)

Carrefour stavi na Global Data Synchronisation Network (GDSN)

06. maj. 2021

Carrefour, ki spada med največje mednarodne trgovce, šteje na področju avtomatiziranega zajema in izmenjavanje podatkov o izdelkih in pakiranjih, ki ga omogoča globalna sinhronizacija podatkov oziroma GDSN, med svetovne pionirje. Začetna želja po poenostavitvi izmenjave podatkov z dobavitelji je v 15 letih prerasla v izvrstno sinhroniziran sistem, s katerim je francosko podjetje ustvarilo pogoje za kakovostnejše poslovanje s poslovnimi partnerji in potrošniki.

Galski trgovec je v začetnem obdobju z izbranimi partnerji s področja živilskih in neživilskih izdelkov v svoje poslovanje vpeljal katalog izdelkov za centralno in globalno upravljanje podatkov ter njihovo enotno izmenjavo med posameznimi partnerji. Vse to omogoča v primerjavami z vnašanjem izdelkov v klasične Excel obrazce hitrejšo in kakovostnejšo izmenjavo podatkov.

GDSN je drastično znižal število človeških napak, saj so izdelki dobili enotno oznako že ob izhodu iz proizvodnega skladišča in jo obdržali do končnega potrošnika. Pred tem je bilo ugotavljanje izvora napake zahtevnejše, saj se je koda izdelka med različnimi koraki med proizvajalcem in končnim kupcem pogosto spreminjala. Po stari metodologiji je porabljen čas za ugotavljanje istovetnosti izdelka dosegal od 8 do 10 minut. Po novem sistemu je evalvacija dosežena v trenutku, saj gre za dinamično sinhroniziran in stalen proces izmenjave podatkov. Vedno, ko nastane nov izdelek, ali se nadgradi starega, se namreč podatki o njem osvežijo. Proces je avtomatiziran na način, da so z vsemi spremembami seznanjeni vsi poslovni partnerji, potreba po iskanju informacij prek Excel obrazcev in ročno vnašanje informacij pa ni potrebno.

Ko ob tem pomislimo, na poplavo novih izdelkov, ki jih Carrefour uvrsti vsako leto na prodajne police, je časovni prihranek izjemen. S pomočjo GDSN odpade potreba po branju informacijskih listov o izdelku, saj je večina postopkov avtomatiziranih. Pred uvedbo GDSN je moral Carrefour opraviti večinoma od tri do štiri preglede informacijskih listov za vsak izdelek. To je bilo drago in vse prej kot natančno. Trgovec uvrsti vsako leto na svoje prodajne police nič manj kot okoli 322 tisoč novih izdelkov, ki so vneseni v podatkovno bazo prek GDSN! V slednji ima trgovec obdelanih okoli milijon prodajnih artiklov.

Sistem GDSN uporabljajo danes vsi Carrefourjevi dobavitelji, naj gre za majhne ali velike. Njihove izdelke lahko zato trgovec uvršča na prodajne police hitreje, bolj enostavno in v podatkovnem smislu strukturirano. Z natančnimi podatkovnimi opisi izdelkov je poslovanje postalo enostavnejše. To ni pomembno le na nivoju poslovanja med podjetji in njihovimi oskrbovalnimi kanali, ampak tudi v smislu informiranosti potrošnika. Ta dobi na takšen način zelo natančno informacijo o izdelku, saj globalni e-katalog GS1 GDSN, ki predstavlja neke vrste podatkovno skladišče, vsebuje različne matične podatke. Med njimi so: GTIN, naziv in opis izdelkov, logistični podatki, kot so mere in mase izdelkov, podatki o povratni in odpadni embalaži itd.

GDSN prinaša izvrstne rešitve na področju poslovanja po celotni prodajni verigi, kar dviguje prodajo in potrošniško zadovoljstvo.

Učinkovita kontrola ustreznosti črtne kode
Seznam vseh novic
Google predstavlja pomembnost številke GTIN
Nazaj na vrh