Kako deluje GDSN?

GDSN omogoča avtomatiziran zajem in izmenjavanje podatkov o izdelkih in pakiranjih in podjetjem omogoča centralno in globalno upravljanje podatkov ter tvori skupno podatkovno skladišče.

G - Global | globalen: Pomeni globalno upravljanje podatkov kar pomeni skupen nabor pravil in definicij podatkov ter tudi enoten način izmenjave teh podatkov. Globalno upravljanje je ključnega pomena. V primeru, da vsak opredeli podtke in način izmenjave na svoj način to pomeni, da bo posamezno podjetje imelo opravka s toliko različnimi načini zajema in izmenjeve teh podatkov kolikor ima različnih poslovnih partnerjev.

D- Data | Matični podatki: glavnina GDSN podatkov so matični podatki o izdelkih in pakiranjih. e-katalog je centralna baza teh podatkov. E-katalog GS1 vsebuje različne atribute kot so GTIN, nazivi in opisi izdelkov, logistični podatki kot so mere in teže, podatki o povratni in odpadni embalaži ter drugi.

S - Synchronisation | sinhronizacija: pomeni, da se podatki izmenjujejo. Sinhronizacija ni statičen proces ampak stalen proces. Vedno, ko nastane nov izdelke ali se nadgradi starega je potrebno tudi podatke o njem nadgraditi in o tem seznaniti vse poslovne partnerje. Cilj je avtomatizirati proces in ne iskati vse te informacije prek specifičnih Excel obrazcev in jih nato še enkrat ročno vnesti v informacijski sistem.

N - Network | omrežje: Več različnih centralnih baz (e-katalogov) med seboj povezanih v skupno podatakovno skaladišče. Princip e-katalogov je, zajeti podatek le enkrat in ga razposlati vsem, ki ga potrebujejo. Podjetja, ki želijo te podatak prejeti in porabiti za svoje poslovanje morajo imeti dostop do takega e-kataloga. To pa je možno samo na način, da so posamezni e-katalogi med seboj povezani v omrežje, ki temelji na enotnih, standardiziranih podatkih in izmenjavi le teh.

Shema GDSN

Korak GDSN

Kaj se zgodi?

Vpisovanje matičnih podatkov

Dobavitelj/distributer zapiše podatke o izdelku in njegovih pakiranjih v katalog podatkov, ki te podatke validira.

Registracija matičnih podatkov

Katalog podatkov pošlje podatek o tistem, ki ga je vnesel (GLN), identifikacijo (GTIN), globalno kategorijo (GPC) in ciljno tržišče (TM) izdelka in njegovih pakiranj v Globalni Register GS1®.

Naročilo na matične podatke

Trgovec/kupec se prek kataloga podatkov naroči na prejemanje podatkov dobavitelja/distributerja. Katalog prejemnika podatkov posreduje naročilo v Globalni Register GS1®, ki nato naročilo posreduje v katalog vira podatkov.

Objava matičnih podatkov

Globalni register GS1® uskladi objavo z naročilom. Temu pravimo ujemanje objavljenih in naročenih podatkov. In ko se to zgodi, katalog vira podatkov pošlje usklajene podatke v katalog prejemnika podatkov. Objava/sinhronizacija steče.

Potrditev in obvestilo o prejemu matičnih podatkov

Trgovec/kupec pregleda podatke, ki jih je prejel od dobavitelja/distributerja, in mu prek kataloga pošlje potrditev in obvestilo o prejemu podatkov.

 

Oglejte si najnovejša priporočila in standarde GS1 GDSN