GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
GS1 GDM

GS1 GDM

Globalni podatkovni model

Globalni podatkovni model GS1 vam pomaga izkoristiti vsebino vašega izdelka za brezhibno nakupovalno izkušnjo na vsakem kanalu trgovanja.

S pomočjo bolj poenostavljene in usklajene izmenjave podatkov o izdelkih na svetovni ravni standard globalnega podatkovnega modela GS1 povečuje operativno učinkovitost za lastnike blagovnih znamk in trgovce na drobno ter izboljšuje natančnost in popolnost podatkov za potrošnike.

eUčenje: Globalni podatkovni model

Vsi potrebujejo točne podatke o izdelku

Za izmenjavo točnih podatkov so odgovorni lastniki blagovnih znamk ter trgovci na debelo in drobno.

Nepopolnost in netočnost podatkov o izdelku rušita zaupanje potrošnikov.

Več

En izdelek. Ena izkušnja. Vsi prodajni kanali.

Globalni podatkovni model GS1 poenostavlja in omogoča hitrejši, cenejši in natančnejši zajem in prenos podatkov.

Več

Nazaj na vrh