GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

Točnost podatkov

Današnja podjetja morajo zaradi povpraševanja potrošnikov, trgovskih partnerjev in regulatorjev zagotoviti boljše podatke o izdelkih kot kdaj-koli prej.

Razdrobljenost globalne trgovine je ustvarila kompleksno poslovno okolje, v katerem vsak deležnik zahteva različne nabore podatkov, da bi izpolnil svoje edinstvene poslovne potrebe. Posledica so visoki stroški upravljanja podatkov in na splošno slaba kakovost podatkov.

Lastniki blagovnih znamk

Zaradi priprave podatkov v različnih formatih za različne trgovce, se lastniki blagovnih znamk soočajo s problemom širitve na druge prodajne kanale. Z vsakim novim formatom lastniki blagovnih znamk izgubljajo kontrol nad kvaliteto podatkov.

  • >1000 novih skladiščenih enot
  • Več kot 700 atributov, ki se uporavljajo na skladiščno enoto
  • 500 različnih formatov podatkov za globalno podporo maloprodajnih partnerjev globalno

Trgovci

Trgovci porabijo dragocen čas za preverjanje temeljnih podatkov o prodajnem izdelku in pridobivanje dodatnih. Prav tako se soočajo s težavami pri sinhronizaciji svojih spletnih strani in drugih prodajnih kanalov z manjkajočimi ali netočnimi informacijami.

  • 10 do 15 interakcij z dobavitelji za prodjao izdelka
  • 15.000 primerov netočnih podatkov o izdelkih na leto
  • 5-10 ur usposabljanja partnerjev o potrebnih informacijah za vsak izdelek

Večkanalni kupci

V fizičnem svetu kupci izberejo izdelek neposredno na polici, ga ocenijo in preberejo zanesljive informacije na embalaži. V digitalnem svetu pa se kupci zanašajo na informacije o izdelku, ki so pogosto nepopolne ali protislovne, kar vodi do zmede, visoke stopnje vrnjenih izdelkov ter slabe prodaje.

  • 89 % kupcev med nakupovanjem uporablja mobilno tehnologijo
  • 54 % kupcev razišče prodajne izdelke od doma
  • 10-30 % izdelkov kupci vrnejo

Nazaj na vrh