GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business

En izdelek

Globalni podatkovni model GS1 vam pomaga izkoristiti podatke o vašem izdelku za brezhibno nakupovalno izkušnjo na vseh prodajnih kanalih.

Globalni podatkovni model GS1 s poenostavitvijo in usklajevanjem izmenjave podatkov o izdelkih po svetu povečuje operativno učinkovitost lastnikov blagovnih znamk in trgovcev na drobno ter izboljšuje natančnost in popolnost podatkov za potrošnike.

Boljša izkušnja kupcev

Kupci imajo brezhibno večkanalno nakupovalno izkušnjo. Globalni podatkovni model GS1 izboljšuje popolnost, natančnost in pravočasnost podatkov o izdelkih. Globalni podatkovni model GS1 prinese:

  • lažje iskanje izdelka na spletu
  • 5-10 % manj vračil zaradi nepravilnih podatkov o izdelku
  • hiter dostop do novih in edinstvenih izdelkov
  • pomoč pri prilagojenih izkušnjah in ponudbah

Povečana operativna učinkovitost

Trgovci in lastniki blagovnih znamk z uporabo globalnega podatkovnega modela GS1 pridobijo boljšo operativno učinkovitost zaradi lažje izmenjave podatkov o izdelkih med trgovskimi partnerji.

Globalni podatkovni model GS1:

  • zmanjša napor pri izmenjavi podatkov za 30-60 %
  • poenostavi uporavljanje podatkov in nadzor kakovosti
  • zmanjšuje stroške težav zaradi podatkov
  • omogoči boljše izkoriščanje napredne analitike

Kako deluje?

S pomočjo globalnega podatkovnega modela GS1 harmoniziramo atribute med trgovinskimi partnerji, s tem olajšamo uvrstitev prodajnega izdelka na določen trg.

Definira atribute izdelkov na jasen, poslovno prijazen način

Standardizira atribute, potrebne za izmenjavo podatkov o izdelkih

Upošteva različne potrebe glede na kategorijo, regijo in lokacijo

Podpira nemoteno izmenjavo podatkov, ki ni odvisna od tehnologije

Nazaj na vrh